SAF-T – Søke om utsettelse?

1. januar 2020 må alle bokføringspliktige som bruker et elektronisk regnskapssystem kunne utlevere dokumentasjon i et standardisert format til skattemyndighetene. SAF-T rapportering innebærer at hovedboken, kunde- og leverandørreskontroen på forespørsel fra Skatteetaten må kunne produseres i det foreskrevne SAF-T formatet.

30/09/2021

Det er systemleverandøren som må implementere SAF-T i regnskapssystemet. Vår erfaring er at næringslivet er litt forsinket i prosessen, og kanskje ikke rekker fristen 1. januar.

Er du en av dem som er forsinket? Heldigvis har Skatteetaten åpnet for at det går an å søke om utsettelse. For å få innvilget dispensasjon må det blant annet kunne dokumenters at det er iverksatt en prosess for implementering, men at denne er forsinket. Videre vektlegges at levering er avtalt i god tid før 2020.

Codex Advokat har god kjennskap til SAF-T regelverket.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater