Gjemte penger i skatteparadis

Gjemte penger i skatteparadis – skjerpet straff i lagmannsretten

27/05/2019

Borgarting lagmannsrett skjerper straffen mot 72-årig mann for seks tilfeller av grov skatteunndragelse, to tilfeller av grove bedragerier, grovt kreditorsvik, overtredelse av merverdiavgiftene og bokføringsloven. Tiltalte er nå dømt til tre år og seks måneders fengsel, ett år lenger enn domsslutningen i tingretten. Et halvt år av dommen er gjort betinget. I tillegg må mannen tåle inndragning av 300.000 kroner, betale bot på 300.000 kroner og betale erstatning til NAV for 500.000 kroner.

«Tiltalte har over lang tid vist et fast forbrytersk forsett, særlig med sikte på å unndra skatt og merverdiavgift. Etter egen erkjennelse har han hatt konto i Luxembourg siden 1982, og muligens konto i Danmark, uten at skattemyndighetene noen gang har fått opplyst hva som har befunnet seg på disse konti», heter det i dommen.

72-åringen skal ifølge retten ha brukt et selskapet, registrert på De britiske Jomfruøyer, med tilhørende bankkonti i Luxembourg, til å skjule pengestrømmer. Ifølge retten skal han ha hatt inntekter på omkring 10 millioner kroner, penger som ikke er oppgitt til myndighetene i perioden mellom 2001 og 2008. Det samlede skatteunndraget er ifølge dommen på 2,7 millioner kroner.

I tillegg skal han ifølge retten ha hatt en formue på minst 3,16 millioner kroner, samtidig som det var åpnet gjeldsforhandlinger mot ham.

72-åringen ble siktet i 2006 av Økokrim for å ha vært involvert i en av de største skattesviksakene i USA. Han ble da siktet for å ha gitt bistand til å sikre andre utbytte av straffbar handling i en såkalt «MidCo»-skattepakke.

Siktelsen ble senere henlagt etter bevisets stilling, men som følge av siktelsen ble det gjennomført ransakelse av mannens kontorer. Der fant Økokrim spor av svart økonomi i form av kontoutskrifter fra kontoer i Luxembourg, aksjekjøpsavtaler og tomtesalg.

Tiltalen mot 72-åringen ble tatt ut i november 2011, og rettssaken gikk for Oslo tingrett i august 2012.

Les mer om frivillig retting/skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater