Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Har du konto i sveitsisk bank?

Rapporteringen gjør at det ikke lenger er mulig å hemmeligholde formue og inntekt i Sveits.

Gjennom OECDs CRS (Common Reporting Standard) vil informasjonsutveksling av skatteopplysninger mellom 100 land i verden fra og med i høst, etter planen, være et faktum. Det betyr at norske skattemyndigheter nå har fått, og vil i fremtiden, få informasjon om inntekter og formue norske skattepliktige har i utlandet. Bakgrunnen for reformen er å bekjempe skatteunndragelser.

Startet i 2017

Allerede i fjor ble deler av informasjonsutvekslingen iverksatt. Da skal blant annet Luxembourg, Liechtenstein, Spania, Frankrike, Jersey, Isle of Man og England ha rapportert informasjon om norske skattepliktiges formue og inntekt til skatteetaten i Norge. I år er det ytterligere 53 land som blir med på den automatiske informasjonsutvekslingen, blant dem: Østerrike, Canada, Hong Kong, Kina og Sveits. Sistnevnte peker seg ut, da dette er landet norske skattepliktige tradisjonelt sett har hatt penger i.

Konsekvensen

– Vinduet er i ferd med å lukke seg dersom man ønsker å melde frivillig retting om finansielle verdier i utlandet. Etter hvert som avtalene trår i kraft, får skatteetaten stadig mer informasjon, uttalte skattedirektør, Hans Christian Holte, til BT.no tidligere i høst.

Konsekvensen av den automatiske informasjonsutvekslingen er altså at muligheten for å få frivillig retting (skatteamnesti) nå forsvinner.

Har banken tatt kontakt med deg?

Dersom du har fått et brev fra din utenlandske bank hvor de enten ber deg bekrefte ditt bosted eller informerer deg om at de vil foreta rapportering av finansielle formuer og verdier til norske skattemyndigheter vil vilkårene for frivillig retting neppe være oppfylt. Du har likevel en plikt til å rapportere om din finansielle formue og verdier til skattemyndighetene. Vår anbefaling er at du selv kontakter skattemyndighetene før de kontakter deg, og gjør dem oppmerksom på at du har midler i utlandet og at du vil redegjøre for dette og vedlegge dokumentasjon fra finansinstitusjonen.

Vi minner også om at både privatpersoner og selskaper kan anmode om frivillig retting. Dette gjelder også ikke rapporterte formue og inntekter i Norge.

Ta kontakt

Det vi nå ser er at stadig flere personer ikke oppfyller vilkårene for frivillig retting på grunn av CRS.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om eller ønsker bistand til:

  • frivillig retting
  • skatteamnesti
  • har midler i utlandet som skal rapporteres, men ikke faller innfor reglene om frivillig retting

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.