Økt aksjeskatt fra 2016

Administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening Bernt S. Zakariassen, har skrevet en artikkel om økt aksjeskatt fra 2016, som er lagt ut på E24.no. Nedenfor er en forkortet versjon:

30/09/2018

Sentrale skatteendringer ble lagt frem i regjeringens forslag til skatteopplegg for 2016. Forslaget skal vedtas av Stortinget i disse dager. Endringene går blant annet ut på at renteinntekter i 2016 skal beskattes med 25 %, mens aksjeinntekter skal pålegges en skatt på 28,75 % før skjerming. I tillegg legges det til rette for at forskjellen i skattesats skal økes ytterligere de neste to årene.

Regjeringens begrunnelse av forslaget går ut på at man ønsker å motarbeide «inntektsskifting». Inntektsskifting går ut på at aksjeeiere som arbeider for sitt eget selskap tar ut utbytte i stedet for inntekt i form av lønn.

Skattedirektoratet på sin side har uttalt at tiltak mot inntektsskifting kun burde gjelde i de situasjonene hvor det kan være aktuelt å omdanne arbeidsinntekt til eierinntekt. Et eksempel på en slik sitasjon er å kun innføre økt skatt på eierinntekt dersom man har å gjøre med en aksjonær med en viss eierandel. På denne måten ville ikke skatteendringen gå utover de som sparer i aksjefond og ikke har mulighet til å drive med inntektsskifting.

Les hele artikkelen på E24.no her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater