Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Skatt - selskap

Skattereglene for selskaper er omfattende og til dels tekniske. Skatteadvokatene i Codex har betydelig kompetanse på skatt, og bistår både aksjeselskaper, konsern og deltagerlignede selskaper i alle skatterettslige spørsmål.

Søker du informasjon om personlig skatt? Se Skatt – person.

 

Skattereglene for selskaper er omfattende og til dels tekniske.

Det er mange forhold å holde oversikt over når det gjelder bedriftsbeskatning, og det er forskjellige regler for ulike organisasjonsformer:

  • Skatt for enkeltpersonforetak
  • Skatt for ansvarlig selskap
  • Skatt for aksjeselskap
  • Skatt for samvirkeforetak

Hovedregelen er at overskuddet skal skattlegges. Det kreves da at man har kontroll på skattepliktig inntekt og formue, som:

Ofte ser man at en annen organisering kan gi en bedre skatteeffekt, eller kan være ønskelig av andre grunner:

Internasjonal beskatning

Ved drift i flere land reiser det seg egne spørsmål. Vi er del av et verdensomfattende nettverk av skatteadvokater og rådgivere gjennom IAG Global. Internasjonal beskatning gir utfordringer i flere regelsett, vårt interne regelsett, det andre landets regelsett og hvordan man skal unngå evt. dobbeltbeskatning. Dette løses gjerne gjennom skatteavtaler mellom de enkelte land.

 

Skattekontroll

Det stilles høye krav til etterlevelse på skatteområdet, og en overtredelse av skatte- og regnskapslovgivningen kan bli en dyr affære.

  • Utarbeidelse og kontroll av skattemeldinger (tidl. selvangivelser, omsetningsoppgaver mm.)
  • Klage på fastsetting av formues- og inntektsskatt (tidl. ligning /skatteoppgjør)
  • Bokettersyn
  • Kontroller fra skatteetaten

De fleste transaksjoner utløser merverdiavgift. Det er omfattende unntak.

Bokettersyn

Bokettersyn er en prioritert oppgave for skattekontorene, og innebærer kontroll av regnskapets inntekts- og utgiftsside, merverdiavgift og om regnskaps- og bokføringsreglene er fulgt. Disse kontrollene holdes jevnlig, både varslet og uvarslet. Hvilke virksomheter som blir varsles om bokettersyn, kan ikke forutses, men avgjøres av skatteetaten.

Les mer om bokettersyn her.

 

Klage på ligningen – Selskap

Du kan klage på selvangivelsen når denne er levert og ligningen er lagt ut. Ser du ved utleggingen a skatteoppgjøret at du ikke har fått medhold i dine påstander, er klagefristen tre uker etter kunngjørelsen. Klagen avgjøres av skattekontoret, og denne avgjørelsen kan igjen påklages til skatteklagenemnda. Men det finnes også forhold der du ikke kan klage.

Les mer her for utfyllende informasjon og hvilke forhold som ikke kan påklages.

Les mer om selskapsrett her.

Merverdiavgift

Næringsdrivende og selskap må forholde seg til merverdiavgift (mva). Den næringsdrivende har ansvar for å kreve inn og innbetale merverdiavgift. I utgangspunktet er det merverdiavgift ved alle transaksjoner av varer og tjenester, men det er omfattende unntak.

Det reiser seg særlige spørsmål om merverdiavgift ved innførsel og eksport av varer og tjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.