Skattedirektøren flyttet ambassadesaken

26/11/2015

9. november 2010 søkte 8 politiansatte skatteamnesti hos Skatteetaten, etter å ha arbeidet svart som agenter i en hemmelig overvåkningsenhet for den amerikanske ambassaden, noen av dem i en årrekke. Søknaden om skatteamnesti kom dagen etter at TV2 kom med avsløringer i saken, og det har blitt stilt spørsmålstegn ved hvorvidt vilkårene for frivillig retting/ skatteamnesti i så tilfelle er oppfylt.

Nå vekker det oppmerksomhet at skattedirektør Svein Kristensen flyttet saken fra Skatt Øst, som mente polititoppene hadde gjort seg skyldig i grovt skattesvik, til Skatt Sør, mot de ansattes vilje. Svein Kristensen selv sier han ikke kan kommentere saken på grunn av sin taushetsplikt.

Les «Skattedirektøren flyttet ambassadesaken» på e24.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater