Kontrakter

To menn tar hverandre i hånden og smiler. Foto

Vi bistår bedrifter med å utvikle standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester. Vi utvikler også aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler og distribusjonsavtaler. Vi har erfaring med de fleste kommersielle avtaler, derunder også mot utlandet.

24/11/2021

Vi bistår bl.a. med:

  • Utarbeidelse, gjennomgang og gjennomføring av kontrakter
  • Kontrakter mot utlandet
  • Kontraktsforhandlinger
  • Kjøpsavtaler
  • Salgsavtaler
  • Aksjonæravtaler
  • Samarbeidsavtaler
  • Reklamasjoner
  • Kontraktsbrudd
  • Tvister

Utgangspunktet i norsk rett er at avtalefrihet gjelder. Et omfattende lovverk med ufravikelige regler medfører likevel begrensninger i avtalefriheten innen flere rettsområder (konkurranseloven, markedsføringsloven, forbrukerlovgivning mv). Bedrifters og virksomheters avtaler må derfor tilpasses og avstemmes mot gjeldende regelverk for å være riktige og sikre at de kan gjennomføres iht. intensjonen.

Få kvalifisert bistand til kontrakter

Erfaringsmessig er det en stor fordel å få en advokat til å gå igjennom en avtale før den inngås, for å sikre at hensikten med avtalen ivaretas, for eksempel ved at praktiske oppsigelsesklausuler foreligger og at hensiktsmessige sanksjoner inntas for å sikre at avtalen etterleves.

Vi samarbeider tett med klientene for at tilpasning skal skje slik at virksomhetens kommersielle verdier ivaretas. Et tett samarbeid sikrer at tilpasningen blir praktisk, hensiktsmessig og velegnet for virksomheten. Tilpassede og klare avtaler er en god forsikring mot fremtidige tvister.

Dersom gjennomføring og levering under avtalene ikke forløper som forventet og avtalt, håndterer vi reklamasjoner og krav knyttet til garantier (prisavslag, erstatning, heving mv).

Våre advokater har bred og lang erfaring med arbeid innen avtalerett og kommersiell kontraktsrett. Kontakt oss dersom du har behov for råd, veiledning eller bistand.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater