Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kontrakter

Vi bistår bedrifter med å utvikle standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester. Vi utvikler også aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler og distribusjonsavtaler. Vi har erfaring med de fleste kommersielle avtaler, derunder også mot utlandet.

Vi bistår bl.a. med:

  • Utarbeidelse, gjennomgang og gjennomføring av kontrakter
  • Kontrakter mot utlandet
  • Kontraktsforhandlinger
  • Kjøpsavtaler
  • Salgsavtaler
  • Aksjonæravtaler
  • Samarbeidsavtaler
  • Reklamasjoner
  • Kontraktsbrudd
  • Tvister

Utgangspunktet i norsk rett er at avtalefrihet gjelder. Et omfattende lovverk med ufravikelige regler medfører likevel begrensninger i avtalefriheten innen flere rettsområder (konkurranseloven, markedsføringsloven, forbrukerlovgivning mv). Bedrifters og virksomheters avtaler må derfor tilpasses og avstemmes mot gjeldende regelverk for å være riktige og sikre at de kan gjennomføres iht. intensjonen.

 

Få kvalifisert bistand til kontrakter

Erfaringsmessig er det en stor fordel å få en advokat til å gå igjennom en avtale før den inngås, for å sikre at hensikten med avtalen ivaretas, for eksempel ved at praktiske oppsigelsesklausuler foreligger og at hensiktsmessige sanksjoner inntas for å sikre at avtalen etterleves.

Vi samarbeider tett med klientene for at tilpasning skal skje slik at virksomhetens kommersielle verdier ivaretas. Et tett samarbeid sikrer at tilpasningen blir praktisk, hensiktsmessig og velegnet for virksomheten. Tilpassede og klare avtaler er en god forsikring mot fremtidige tvister.

Dersom gjennomføring og levering under avtalene ikke forløper som forventet og avtalt, håndterer vi reklamasjoner og krav knyttet til garantier (prisavslag, erstatning, heving mv).

Våre advokater har bred og lang erfaring med arbeid innen avtalerett og kommersiell kontraktsrett. Kontakt oss dersom du har behov for råd, veiledning eller bistand.

 

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Thomas

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.