• Hovedside>
  • Nyheter>
  • Skjulte formuer i utlandet, informasjonsutveksling Common Reporting Standard

Skjulte formuer i utlandet, informasjonsutveksling Common Reporting Standard

På nrk.no den 28.2.2018 fremgår at 80 % flere nordmenn rapporterte om tidligere skjulte inntekter og formue til norske skattemyndigheter i 2017 sammenlignet med året før.

15/03/2019

Skattedirektør Hans Christian Holte uttaler:

«En av årsakene til økningen er oppmerksomheten rundt Panama Papers og Paradise Papers. En annen side av det er at vi har en stadig økende informasjonsutveksling med andre land.

Du kan lese hele artikkelen på nrk.no.

Codex Advokat har bistått og bistår personer og selskaper som har hatt eller har uoppgitt formue og inntekter i utlandet med å anmode om frivillig retting.

Du kan lese mere om frivillig retting her.

Vi har således lang erfaring med slike saker. Det vi nå ser er at stadig flere personer ikke oppfyller vilkårene for frivillig retting på grunn av OECDs Common Reporting Standard (CRS). CRS innebærer at Norge har inngått avtaler med flere land, herunder Luxembourg, Sveits og Tyskland om automatisk utveksling av opplysninger for å bekjempe skatteunndragelser. Skatteetaten vil derfor motta en rekke opplysninger om norske skattyteres finansielle formue og verdier i utenlandske finansinstitusjoner fra utenlandske skattemyndigheter fremover.

Dersom du har fått et brev fra din utenlandske bank hvor de enten ber deg bekrefte ditt bosted eller informerer deg om at de vil foreta rapportering av finansielle formuer og verdier til norske skattemyndigheter vil vilkårene for frivillig retting neppe være oppfylt. Du har likevel en plikt til å rapportere om din finansielle formue og verdier til skattemyndighetene. Vår anbefaling er at du selv kontakter skattemyndighetene før de kontakter deg, og gjør dem oppmerksom på at du har midler i utlandet og at du vil redegjøre for dette og vedlegge dokumentasjon fra finansinstitusjonen.

Vi minner også om at både privatpersoner og selskaper kan anmode om frivillig retting. Dette gjelder også ikke rapporterte formue og inntekter i Norge.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater