Nye avgiftsregler for utenlandsregistrerte biler

20/02/2018

I dag krever staten full engangsavgift fra personer med fast opphold i Norge for biler som er eid, leaset eller utlånt i Norge men registrert i et annet EØS-land. EFTAs overvåkningsorgan, ESA, hevder dette er i strid med EØS-avtalen, og at Norge kun kan kreve avgift betalt for tiden bilen faktisk brukes i landet.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater