Seier for private equity-selskap i skattesak mot staten

Siden 2012 har myndighetene og private equity-selskap vært uenige om hvordan carried interest (også kalt suksesshonorarer) skal klassifiseres og beskattes..

Carried interest kan defineres som en andel av selskapets profitt som partnere eller ansatte mottar som kompensasjon i tillegg til den vanlige avkastningen på egen investeringer.

Til nå har carried interest blitt beskattet på lik linje som en kapitalgevinst, hvilket blir omfattet  av fritaksmetoden.  Staten og Skatt Øst var av en annen oppfatning, og mente at carried interest måtte bli sett på som personinntekt. Dette ville medføre at carried interest ble skattlagt som lønn.

Private equity-fondet Herkules Capital og staten ved Skatt Øst har vært flere runder i retten med denne problemstillingen, og fredag 13.november kom svaret fra Høyesterett; Carried interest er ikke lønn.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater