Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Seier for private equity-selskap i skattesak mot staten

Siden 2012 har myndighetene og private equity-selskap vært uenige om hvordan carried interest (også kalt suksesshonorarer) skal klassifiseres og beskattes..

Carried interest kan defineres som en andel av selskapets profitt som partnere eller ansatte mottar som kompensasjon i tillegg til den vanlige avkastningen på egen investeringer.

Til nå har carried interest blitt beskattet på lik linje som en kapitalgevinst, hvilket blir omfattet  av fritaksmetoden.  Staten og Skatt Øst var av en annen oppfatning, og mente at carried interest måtte bli sett på som personinntekt. Dette ville medføre at carried interest ble skattlagt som lønn.

Private equity-fondet Herkules Capital og staten ved Skatt Øst har vært flere runder i retten med denne problemstillingen, og fredag 13.november kom svaret fra Høyesterett; Carried interest er ikke lønn.

E24 skriver bl.a. følgende i sin artikkel om saken:

 

I private equity-bransjen er det liten tvil om at dette er en stor seier, og en kilde sier til E24 at den vil «få stor betydning».

Skatteetaten har ment at «carried interest»-inntekter må klassifiseres som arbeidsinntekt fordi inntektene kommer som følge av arbeidsinnsats fra forvalterne. Denne forskjellen gjør store utslag i hvilken skatt private equity-aktørene skal betale.

Hvis inntekten skal klassifiseres som lønn skal det ikke skattlegges med 27 prosent (årets sats for kapitalgevinster), men etter skattenivået som gjelder for lønn, inkludert toppskatt. I tillegg må forvalterselskapene betale arbeidsgiveravgift.

Avgjørelsen i Høyesterett har betydning for fremtiden til private equity-fond i Norge, og et tap ville ført til at det ville vært langt mindre attraktivt å drive slike fond fra Norge.

– Vi gleder oss over konklusjonen i dommen, og ser frem til å lese hele begrunnelsen. Nå har vi fått fastslått at «carried interest» ikke er lønn, sier Gert Munthe fra Herkules Capital til E24.

Les artikkelen i sin helhet på E24.

Les Høyesteretts dom her.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.