Forenkling er enkelt

31/03/2022

NHOs forenklingsforslag knyttet til aksjeloven og regnskapsloven får nå støtte av Revisorforeningen. Nå fremmer også de en rekke forslag om forenklinger i brev til justisministeren. Foreningen mener at deres forslag kan spare bedrifter for ytterligere kr. 500 millioner – i tillegg til besparelsene knyttet til de allerede foreslåtte forenklingene.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater