Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Informasjon om nordmenns kontoer i utlandet kan snart oversendes

Som en konsekvens av «Common Reporting Standard» (CRS) som ventelig vil bli vedtatt av OECD i juni for så å bli behandlet på G20 møtet i september, vil norske skattemyndigheter få informasjon om norske statsborgeres midler, i for eksempel Sveits, automatisk.

«CRS innebærer at blant annet banker, verdipapirforetak, fond og livsforsikringsselskaper skal pålegges å rapportere finansielle kontoer tilhørende utenlandske kunder til sine skattemyndigheter, som så skal sende opplysningene til kundens hjemland,» skriver Strømme i Regionavdelingen i Skatteetaten.»

Med andre ord øker risikoen for at skattemyndighetene oppdager din eventuelle hemmeligholdte konto i for eksempel Sveits.

For å unngå tilleggsskatt på opptil 60 % og eventuell politianmeldelse bør alle med skjulte (ubeskattede) midler i utlandet benytte seg av muligheten til å søke om frivillig retting/skatteamnesti.

Les mer om frivillig retting/skatteamnesti her.

e24 skriver «Snart får futen vite om alle norske konti i Sveits«.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.