"SwissLeaks" - lekkasje av hemmelige kontolister fra HSBC

Hemmelige kontolister med navn på over 106 458 klienter fra banken HSBC Privat Bank er lekket til franske myndigheter og til avisen Le Monde. På de hemmelige kontolisten befinner det seg også 111 nordmenn ifølge Aftenposten. Det er ikke ulovlig å ha konto i utenlandske banker, og det må antas at flere av de 111 personene har oppgitt de utenlandske formuene og inntektene i sine selvangivelser.

31/03/2022

Norske skattemyndigheter har foreløpig ikke bedt om listen med nordmenn.

Statssekretær Jørgen Næsje uttaler til Aftenposten:

– Regjeringen er i likhet med Skatteetaten opptatt av at formuer som er pålagt beskatning faktisk blir beskattet. Vi føler oss trygge på at Skatteetaten følger opp dette på en god måte.

Vår anbefaling er igjen å anmode om frivillig retting / skatteamnesti allerede nå, og slippe tilleggsskatt og en eventuell anmeldelse for skatteunndragelse.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Codex Advokat har lang erfaring med slike saker. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle bankene.

Les mer om frivillig retting/skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater