Aksjeselskap (AS) - aksjekapital på 30 000 vedtatt av Stortinget

I dag har Stortinget vedtatt redusert krav til aksjekapital for aksjeselskap (AS). Et norsk aksjeselskap (AS) har hittil krevd minimum 100 000 i aksjekapital. Videre har revisor vært nødt til å bekrefte innbetalt aksjekapital, samt at stiftelsesutgiftene ikke kan dekkes av innbetalt aksjekapital.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater