Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Aksjeselskap (AS) - aksjekapital på 30 000 vedtatt av Stortinget

I dag har Stortinget vedtatt redusert krav til aksjekapital for aksjeselskap (AS). Et norsk aksjeselskap (AS) har hittil krevd minimum 100 000 i aksjekapital. Videre har revisor vært nødt til å bekrefte innbetalt aksjekapital, samt at stiftelsesutgiftene ikke kan dekkes av innbetalt aksjekapital.

Stortinget har i dag vedtatt lovendringer med følgende innhold;

  • Kravet til aksjekapital blir redusert til 30 000
  • Finansinstitusjon (typisk bank) kan bekrefte innbetalt aksjekapital
  • Stiftelsesomkostningene kan dekkes av den innbetalte aksjekapitalen

Dette medfører at mindre aksjeselskap da kan stiftes og drives omtrent uten kostnader til revisor, (revisor må bekrefte åpningsbalansen), samt at stifteren/ne ikke behøver å innbetale mer enn minste aksjekapital, da stiftelsesutgiftene kan dekkes av den innbetalte aksjekapitalen.

Stifterne / styret må være oppmerksomme på at det fortsatt foreligger krav om at aksjeselskapet (AS) har en forsvarlig egenkapital, sett i forhold til risikoen og omfanget av virksomheten. Det kan derfor være behov for høyere aksjekapital ved oppstart.

Endringen vil bli gjort gjeldende f.o.m. 2012 (oppdatert 19.12.2011).

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.