Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en i praksis viktig avgift for de fleste næringsdrivende og selskap. I utgangspunktet er den nøytral for mva pliktige virksomheter, men mva har normalt likviditetsmessig betydning.

Erfaringsmessig ser vi også at det vanligvis påvises feil og mangler ved avgrenset ettersyn / bokettersyn.

Vi kan hjelpe din virksomhet med:

 • Registrering i merverdiavgiftsregisteret (tidligere merverdiavgiftsmantallet)
 • Nektelse av registrering / nektet registrering / avslag på søknad om registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • Spørsmål knyttet til næringsbegrepet (driver man næring / næringsvirksomhet / virksomhet).
 • Varsel om opphør av registrering i merverdiavgiftsregisteret (se over)
 • Avgrenset ettersyn / bokettersyn
 • Fradragsrett for inngående merverdiavgift
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Frivillig merverdiavgifts – registrering
 • Justeringsreglene
 • Overføring av justeringsforpliktelsene
 • Merverdiavgift ved overdragelse (kjøp / salg) av fast eiendom

Det er ikke uvanlig at avslag på søknad om registrering i merverdiavgiftsregisteret (tidligere merverdiavgiftsmantallet), skyldes at skattekontoret mener at man ikke driver næringsvirksomhet. Det samme kan gjelde ved varsel om opphør av registrering i merverdiavgiftsregisteret (tidligere merverdiavgiftsmantallet).

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.