FATCA, automatisk utveksling av opplysninger om finansielle kontoer

En mann sitter på en terrasse og koser med en hund. Foto

Formålet med automatisk utveksling av opplysninger er å sikre riktig beskatning av kontoer personer har utenfor sitt skattemessige hjemland. FATCA pålegger derfor eksempelvis norske banker å innrapportere samlede beløp på kontoer tilhørende amerikanske statsborgere.

27/08/2023

Hva er FATCA-avtalen?

Som følger av at Norge og USA har inngått avtalen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), er norske banker som finansinstitusjon pålagt å rapportere formuesopplysninger til norske skattemyndigheter, som rapporterer opplysningene videre til skattemyndighetene i USA. Amerikanske statsborgere har skattemessig tilhørighet til USA og vil bli rapportert på grunnlag av dette.

Kilde: Skatteetaten

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater gir deg informasjon om FATCA.

Hva er nytt med FATCA fra 2020?

Norske banker vil altså sende ut et brev om dette til de bankkundene dette er aktuelt for, og be om opplysninger fra disse personene.

Personene har krav på å få tilsendt kopi av opplysningene norske skattemyndigheter sender til amerikanske skattemyndigheter.

Motsatt vil også norske skattemyndigheter få opplysninger fra IRS om kontoer i USA tilhørende norske personer.

I en artikkel i Aftenposten den 22.11.2019 fremgår det:

«Før årsskiftet må nordmenn med amerikansk statsborgerskap ordne opp med amerikanske skattemyndigheter. Les artikkelen her:https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pLmwnR/usa-kan-gi-nordmenn-troebbel-i-norske-banker (betalingsmur).

ⓘ 
Å få etterrapportert de opplysningene amerikanske skattemyndigheter er en omfattende prosess.

Rollen til advokaten er å bistå deg i hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Codex Advokat har rettledet flere klienter med norsk og amerikansk statsborgerskap gjennom den prosessen det er å oppfylle forpliktelsene overfor amerikanske skattemyndigheter. Vi har gjort dette ved å benytte oss av samarbeidende skatteadvokater i USA, med solid erfaring i etterrapportering spesielt og amerikansk skatterett generelt.

Dersom det er spørsmål til FATCA og etterrapportering til amerikanske skattemyndigheter kan partner og advokat Per B. Wright kontaktes.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat per

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål om skatt.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår skatterettsavdeling består av 5 dyktige advokater med bred erfaring innenfor skatterettslige problemstillinger.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
• Vi bistår deg både med skatt for selskap og skatt for privatpersoner.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater