Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

FATCA, automatisk utveksling av opplysninger om finansielle kontoer

Formålet med automatisk utveksling av opplysninger er å sikre riktig beskatning av kontoer personer har utenfor sitt skattemessige hjemland. FATCA pålegger derfor eksempelvis norske banker å innrapportere samlede beløp på kontoer tilhørende amerikanske statsborgere.

Hva er FATCA-avtalen?

Som følger av at Norge og USA har inngått avtalen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), er norske banker som finansinstitusjon pålagt å rapportere formuesopplysninger til norske skattemyndigheter, som rapporterer opplysningene videre til skattemyndighetene i USA. Amerikanske statsborgere har skattemessig tilhørighet til USA og vil bli rapportert på grunnlag av dette.

Kilde: Skatteetaten

Hva er nytt med FATCA fra 2020?

Norske banker vil altså sende ut et brev om dette til de bankkundene dette er aktuelt for, og be om opplysninger fra disse personene.

Personene har krav på å få tilsendt kopi av opplysningene norske skattemyndigheter sender til amerikanske skattemyndigheter.

Motsatt vil også norske skattemyndigheter få opplysninger fra IRS om kontoer i USA tilhørende norske personer.

I en artikkel i Aftenposten den 22.11.2019 fremgår det:

«Før årsskiftet må nordmenn med amerikansk statsborgerskap ordne opp med amerikanske skattemyndigheter. Les artikkelen her: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pLmwnR/usa-kan-gi-nordmenn-troebbel-i-norske-banker (betalingsmur).

 Å få etterrapportert de opplysningene amerikanske skattemyndigheter krever er en relativt omfattende prosess, og den tar tid. Det er mulig å gjøre dette arbeidet selv, men vår erfaring er at det letter prosessen med kyndig bistand. Codex Advokat har rettledet flere klienter med norsk og amerikansk statsborgerskap gjennom den prosessen det er å oppfylle forpliktelsene overfor amerikanske skattemyndigheter. Vi har gjort dette ved å benytte oss av samarbeidende skatteadvokater i USA, med solid erfaring i etterrapportering spesielt og amerikansk skatterett generelt. Les mer om skatteamnesti her.

Dersom det er spørsmål til FATCA og etterrapportering til amerikanske skattemyndigheter kan assosiert partner og advokat Per B. Wright kontaktes.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.