Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Formuesskatt

Dersom du har større skattemessige verdier enn gjeld, har du en netto formue og kan måtte betale formuesskatt. Det finnes imidlertid investeringer som kan redusere eller fjerne formuesskatten.

Påvirker koronakrisen formuesskatt?

I denne ekstraordinære tiden kan det være utfordrende å få med seg hvilke lover og regler som gjelder. Vi har derfor blant annet skrevet om hvilke endringer som er blitt gjort i forbindelse med skattereglene.

Andre relevante artikler for privatpersoner:

For bedrifter:

  • For inntektsåret 2010 og 2011 var formuesskatten på totalt 1,1 % av nettoformue over kr 700 000. Hadde du kr 1 000 000 i netto formue, utgjorde følgelig formuesskatten 1,1 % av kr 300 000, dvs. kr 3 300. Hadde du kr 10 000 000 i formue ble formuesskatten kr 102 300.
  • For inntektsåret 2012 var formuesskatten på totalt 1,1 % av nettoformue over kr 750 000. Har du kr 1 000 000 i netto formue, utgjør følgelig formuesskatten 1,1 % av kr 250 000, dvs. kr 2 750. Har du kr 10 000 000 i formue blir formuesskatten kr 101 750.
  • For inntektsåret 2013 var formuesskatten på totalt 1,1 % av nettoformue over kr 870 000. Har du kr 1 000 000 i netto formue, utgjør følgelig formuesskatten 1,1 % av kr 130 000, dvs. kr 1 430. Har du kr 10 000 000 i formue blir formuesskatten kr 100 430.
  • For inntektsåret 2014 er formuesskatten på totalt 1,0 % av nettoformue over kr 1 000 000. Har du kr 1 300 000 i netto formue, utgjør følgelig formuesskatten 1,0 % av kr 300 000, dvs. kr 3 000. Har du kr 10 000 000 i formue blir formuesskatten kr 90 000.

Ligningsverdi på bolig og næringseiendom

Ligningsverdi på bolig og næringseiendom vil normalt ligge betydelig under markedsverdien. Dette medfører at investering i fast eiendom ofte vil redusere formuesskattegrunnlaget. (Merk at det var nye metoder for fastsettelse av ligningsverdi både for bolig f.o.m. 2010 og for næringseiendom f.o.m. 2009).

Ligningsverdi på børsnoterte aksjer

Ligningsverdi på børsnoterte aksjer er aksjenes børsnoterte verdi per 1.1. etter inntektsårets utgang. Eier man aksjene via et aksjeselskap (holdingselskap), vil det være verdien av aksjene i holdingselskapet som inngår i formuen. Ligningsverdi på slike ikke-børsnoterte aksjer er derimot verdien per 1.1. etter forrige inntektsår. Imidlertid vil eventuelle kapitalendringer m.v. i holdingselskapet påvirke hvilke tidspunkt som skal legges til grunn for beregning av formuesverdien.

Aksjeselskap betaler ikke formuesskatt, men for en personlig aksjonær inngår aksjene han eller hun eier i aksjeselskapet i den personlige formuen.

Få bistand fra advokat

Ta kontakt for en gjennomgang av dine skatteforhold. Vi har betydelig erfaring på å bistå personer og selskaper med skatteplanlegging.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.