Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer

Tvangsinnløsning eller tvangsutløsing av aksjonærer er et gjentagende tema i norske styrerom. Hovedregelen er at aksjer skifter eier ved kjøp og salg, og retten til å eie aksjer er i utgangspunktet uoppsigelig. I visse situasjoner er det anledning til å kreve at en aksjonær utløses mot sin vilje. Dette kan skje ved vesentlig mislighold fra, eller i tilfeller hvor en aksjonær eller et morselskap eier mer enn 90 prosent av aksjene i et selskap.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater