Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Enklere fusjoner med samme eiere

Fusjoner skjer ofte innenfor et konsern eller mellom selskap med samme eiere. Dette skjer gjerne etter oppkjøp av selskap slik at man får 100 prosent av aksjene og at man deretter ønsker å foreta en forenkling av strukturen i konsernet eller i de selskap man eier.

Ved de vanligste former for fusjon innenfor et konsern eller mellom selskap med samme eiere er det ikke de samme hensyn til aksjeeierne som gjør seg gjeldende og det er derfor fastsatt noe enklere regler.

Mor-datter fusjon

Ved fusjon skjer det en overdragelse av et eller flere aksjeselskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet aksjeselskap. En vanlig form for fusjon er fusjon av datterselskap, såkalt mor-datter fusjon.

Ved slike fusjoner der datterselskapet er overdragende selskap gjelder det litt enklere regler hvor det er styret som vedtar fusjonsplanen istedenfor generalforsamlingen. Ved slike fusjoner vil det overdragende selskap opphøre å eksistere og verdiene i dette selskapet vil tilfalle eierselskapet (morselskapet) og det ytes derfor ikke vederlag.

Fusjon mellom søsterselskap

Eier av samtlige aksjer i to aksjeselskap kan vedta fusjonsplan som innebærer at alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra det ene til det andre aksjeselskapet uten vederlag. Vedtak skjer på generalforsamling.Her vil det overdragende selskap opphøre å eksistere og verdiene i dette selskapet vil tilfalle overtakende selskap med samme eiere, som er grunnen til at det ikke ytes vederlag.

Generelt

Ellers vil fusjonene følge de vanlige reglene om fusjon. Alle fusjoner gjennomføres regelmessig med skattemessig kontinuitet slik at det overdragende selskaps skatteposisjoner overtas uendret. Fusjon skal meldes til og kunngjøres i Foretaksregisteret og det løper en 6 ukes frist for selskapenes kreditorer for å melde innvendinger.

Etter utløpet av kreditorfristen kan fusjonen vedtas gjennomført og gjennomføringen meldes til Foretaksregisteret. Ved registreringen i Foretaksregisteret oppløses det overdragende selskapet og det overtakende selskap overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Få kvalifisert bistand fra advokat

Codex Advokat Oslo AS har advokater som har omfattende erfaring med gjennomføring av fusjoner og kan bistå med rådgivning, utarbeidelse av nødvendige dokumenter og ellers stå for gjennomføringen av fusjonen. Ta kontakt i dag for en gjennomgang av din situasjon.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.