Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fusjon mellom selskaper med samme eier

To menn diskuterer foran en PC-skjerm

Fusjoner skjer ofte innenfor et konsern eller mellom selskap med samme eiere. Dette skjer gjerne etter oppkjøp av selskap slik at man får 100 prosent av aksjene og at man deretter ønsker å foreta en forenkling av strukturen i konsernet eller i de selskap man eier.

Fusjon mellom selskaper med samme eier – Dette får du vite:

Kort om fusjon

Ved de vanligste former for fusjon innenfor et konsern eller mellom selskap med samme eiere er det ikke de samme hensyn til aksjeeierne som gjør seg gjeldende og det er derfor fastsatt noe enklere regler.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til fusjon.

 

Hva er mor-datter fusjon?

Ved fusjon skjer det en overdragelse av et eller flere aksjeselskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet aksjeselskap. En vanlig form for fusjon er fusjon av datterselskap, såkalt mor-datter fusjon.

Ved slike fusjoner der datterselskapet er overdragende selskap gjelder det litt enklere regler hvor det er styret som vedtar fusjonsplanen istedenfor generalforsamlingen. Ved slike fusjoner vil det overdragende selskap opphøre å eksistere og verdiene i dette selskapet vil tilfalle eierselskapet (morselskapet) og det ytes derfor ikke vederlag.

 

Hvordan fungerer fusjon mellom søsterselskap?

Eier av samtlige aksjer i to aksjeselskap kan vedta fusjonsplan som innebærer at alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra det ene til det andre aksjeselskapet uten vederlag. Vedtak skjer på generalforsamling. Her vil det overdragende selskap opphøre å eksistere og verdiene i dette selskapet vil tilfalle overtakende selskap med samme eiere, som er grunnen til at det ikke ytes vederlag.

 

Generelt

Ellers vil fusjonene følge de vanlige reglene om fusjon. Alle fusjoner gjennomføres regelmessig med skattemessig kontinuitet slik at det overdragende selskaps skatteposisjoner overtas uendret. Fusjon skal meldes til og kunngjøres i Foretaksregisteret og det løper en 6 ukes frist for selskapenes kreditorer for å melde innvendinger.

Etter utløpet av kreditorfristen kan fusjonen vedtas gjennomført og gjennomføringen meldes til Foretaksregisteret. Ved registreringen i Foretaksregisteret oppløses det overdragende selskapet og det overtakende selskap overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, og bistår med rådgivning, utarbeidelse av nødvendige dokumenter og gjennomføring av fusjonen.

 

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Thomas

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.