Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Starte aksjeselskap med revisor

For mindre selskaper ble det fra 2011 mulig å velge bort revisjonsplikten. For selskaper hvor driftsinntektene er mer enn 5 millioner kroner, balansesummen er over 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører mer enn ti årsverk er dette ikke mulig.

Våre advokater hjelper deg å opprette AS, med revisor, raskt og enkelt. Vi er i stand til å gjennomføre det umiddelbart, og hele prosessen tar ca 1 uke.

Pris:  NOK 5.900 eks. mva + gebyr til Brønnøysundregistrene (NOK 5.666,-) for standard elektronisk etablering.

Slik hjelper vi deg å etablere AS med revisjonsplikt

  • Innhenter nødvendige opplysninger
  • Utarbeider stiftelsesdokument
  • Utarbeider vedtekter
  • Utarbeider åpningsbalanse
  • Revisor utpekes sammen med kunden, for bekreftelse av åpningsbalanse. Bekreftelse av aksjeinnskuddet kan gjøres av banken.
  • Utarbeider og sender melding til Brønnøysundregistrene etter at vi har mottatt revisors nødvendige bekreftelser

Du som kunde oppretter kun en bankkonto for det nye selskapet «under stiftelse» og setter inn aksjekapital, som nå er på minimum NOK 30.000,-. Stiftelsesutgiftene kan dekkes av aksjekapitalen.

Tingsinnskudd som aksjekapital

I noen tilfeller er det ønskelig å benytte tingsinnskudd istedenfor penger som aksjekapital, for eksempel driftsmidler fra egen næring.

Da må det utarbeides en skriftlig redegjørelse som blant annet beskriver hvert innskudd, samt de prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta. Dette vil koste fra kr 2 000 avhengig av hvor tidkrevende det er å utarbeide beskrivelsen. En revisor må bekrefte redegjørelsen.

Omdannelse fra annen organisasjonsform til AS

Dersom du driver virksomhet allerede, kan (skattefri) omdanning av enkeltpersonforetak (EPF) / enkeltmannsforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) eller selskap med delt ansvar (DA), til aksjeselskap (AS), være et alternativ.

Dette må/bør virksomheten ha

  • Aksjonæravtale, som nærmere regulerer forholdet mellom eierne
  • Arbeidsavtaler, alle virksomheter er lovpålagt å ha skriftlige arbeidsavtaler med alle sine ansatte
  • Rettighetssikring (varemerke, domene, patent, design, opphavsrett)
  • Bistand til kontrakter som selskapet skal inngå

Hvorfor velge aksjeselskap (AS) som selskapsform?

I et aksjeselskap har aksjonærene/eierne normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Aksjonærenes ansvar er i utgangspunktet bare begrenset til tap av aksjekapitalen, dvs. det som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan i utgangspunktet kun gå til aksjeselskapet med sine krav og man begrenser derfor sin personlige risiko.

I næringslivet er aksjeselskap (AS) den vanligste selskapsformen, og foretrekkes i de fleste sammenhenger som samarbeidspartner av mulige forretningsforbindelser.

Aksjeselskaper i Norge er regulert i en egen lov, aksjeloven. De største selskapene, såkalte allmennaksjeselskaper ASA, reguleres av allmennaksjeloven

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.