Starte aksjeselskap med revisor

En dame sitter overfor en mann og prater. Foto

For mindre selskaper ble det fra 2011 mulig å velge bort revisjonsplikten. For selskaper hvor driftsinntektene er mer enn 5 millioner kroner, balansesummen er over 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører mer enn ti årsverk er dette ikke mulig.

04/12/2023

Slik hjelper våre advokater deg med å etablere AS med revisjonsplikt:

  • Innhenter nødvendige opplysninger
  • Utarbeider stiftelsesdokument
  • Utarbeider vedtekter
  • Utarbeider åpningsbalanse
  • Revisor utpekes sammen med kunden, for bekreftelse av åpningsbalanse. Bekreftelse av aksjeinnskuddet kan gjøres av banken.
  • Utarbeider og sender melding til Brønnøysundregistrene etter at vi har mottatt revisors nødvendige bekreftelser

Du som kunde oppretter kun en bankkonto for det nye selskapet «under stiftelse» og setter inn aksjekapital, som nå er på minimum NOK 30.000,-. Stiftelsesutgiftene kan dekkes av aksjekapitalen.

Våre advokater hjelper deg å opprette AS, med revisor, raskt og enkelt. Vi er i stand til å gjennomføre det umiddelbart, og hele prosessen tar ca 1 uke.

Pris: NOK 5.900 eks. mva + gebyr til Brønnøysundregistrene (NOK 5.666,-) for standard elektronisk etablering.

Tingsinnskudd som aksjekapital

I noen tilfeller er det ønskelig å benytte tingsinnskudd istedenfor penger som aksjekapital, for eksempel driftsmidler fra egen næring.

Da må det utarbeides en skriftlig redegjørelse som blant annet beskriver hvert innskudd, samt de prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta. Dette vil koste fra NOK 10 000 ekskl. mva avhengig av hvor tidkrevende det er å utarbeide beskrivelsen. En revisor må bekrefte redegjørelsen.

Omdannelse fra annen organisasjonsform til AS

Dersom du driver virksomhet allerede, kan (skattefri) omdanning av enkeltpersonforetak (EPF) / enkeltmannsforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) eller selskap med delt ansvar (DA), til aksjeselskap (AS), være et alternativ.

Dette må/bør virksomheten ha

  • Aksjonæravtale, som nærmere regulerer forholdet mellom eierne
  • Arbeidsavtaler, alle virksomheter er lovpålagt å ha skriftlige arbeidsavtaler med alle sine ansatte
  • Rettighetssikring (varemerke, domene, patent, design, opphavsrett)
  • Bistand til kontrakter som selskapet skal inngå

Hvorfor velge aksjeselskap (AS) som selskapsform?

I et aksjeselskap har aksjonærene/eierne normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Aksjonærenes ansvar er i utgangspunktet bare begrenset til tap av aksjekapitalen, dvs. det som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan i utgangspunktet kun gå til aksjeselskapet med sine krav og man begrenser derfor sin personlige risiko.

I næringslivet er aksjeselskap (AS) den vanligste selskapsformen, og foretrekkes i de fleste sammenhenger som samarbeidspartner av mulige forretningsforbindelser.

Aksjeselskaper i Norge er regulert i en egen lov, aksjeloven. De største selskapene, såkalte allmennaksjeselskaper ASA, reguleres av allmennaksjeloven.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater