Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Slik starter du aksjeselskap uten revisor

En dame sitter overfor en mann og prater

Fra mai 2011 ble det for mindre selskap mulig å velge bort revisjonsplikt. Det gjelder selskaper hvor driftsinntektene er under 5 millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører ti årsverk eller mindre.

Hva er fordelen med å starte AS uten revisor?

Fordelen er at mindre selskap kan få kuttet i kostnaden og barrieren for å starte AS bli mindre. En mulig ulempe ved fravalg er bortfall av den kvalitetssikringen revisor skal forestå og at forretningsforbindelser kan foretrekke at regnskapet er revidert.

 

Slik hjelper våre advokater deg med å opprette AS uten revisor:

  • Innhenter nødvendige opplysninger
  • Utarbeider stiftelsesdokument med fullmakt til styret vedr. fravalg av revisor.
  • Utarbeider vedtekter
  • Utarbeider åpningsbalanse
  • Utarbeider styreprotokoll hvor fravalg av revisor vedtas
  • Utarbeider og sender melding til Brønnøysundregistrene etter at vi har mottatt revisors nødvendige bekreftelser

Du som kunde oppretter kun en bankkonto for det nye selskapet «under stiftelse» og setter inn aksjekapital, som er på minimum NOK 30.000,-. Du ordner også en bekreftelse av bankinnskuddet via din bankforbindelse. Stiftelsesutgiftene kan nå dekkes av aksjekapitalen.  Vi er i stand til å gjennomføre umiddelbart.

Pris: NOK 6.900 eks. mva + gebyr til Brønnøysundregistrene (NOK 5.666,-) for standard elektronisk etablering.

 

Tingsinnskudd som aksjekapital

I noen tilfeller er det ønskelig å benytte tingsinnskudd istedenfor penger som aksjekapital, for eksempel driftsmidler fra egen næring.

Da må det utarbeides en skriftlig redegjørelse som blant annet beskriver hvert innskudd, samt de prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta. Dette vil koste fra NOK 10 000 ekskl. mva avhengig av hvor tidkrevende det er å utarbeide beskrivelsen. En revisor må bekrefte redegjørelsen.

 

Omdannelse fra andre organisasjonsformer

Dersom du driver virksomhet allerede, kan (skattefri) omdanning av enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) eller selskap med delt ansvar (DA), til aksjeselskap (AS), være et alternativ.

Våre spesialiserte advokater står til din disposisjon. Du får rask og presis bistand når du trenger rådgivning eller har spørsmål.

Våre spesialiserte advokater kan tilby faste priser på disse produktene. Når du kontakter oss gir vi deg en uforpliktende samtale om din virksomhet.

Noen ønsker en gjennomgang av skattemessige forhold, vurdering av hensiktsmessig selskapsstruktur, etablering av utenlandske selskaper, rådgivning knyttet til interne konflikter i et selskap el. Vi bistår i alle typer saker. Gjennom vårt internasjonale nettverk IAG International tilbyr vi også bistand i mange land i Europa, USA og Asia.

 

En virksomhet bør eller må ha:

  • Aksjonæravtale, som nærmere regulerer forholdet mellom eierne.
  • Arbeidsavtaler, alle virksomheter er lovpålagt å ha skriftlige arbeidsavtaler med alle sine ansatte.
  • Rettighetssikring (varemerke, domene, patent, design, opphavsrett).
  • Bistand til kontrakter som selskapet skal inngå.

 

Hvorfor skal man velge aksjeselskap (AS) som selskapsform?

I et aksjeselskap har aksjonærene/eierne normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Aksjonærenes ansvar er i utgangspunktet bare begrenset til tap av aksjekapitalen, dvs. det som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan i utgangspunktet kun gå til aksjeselskapet med sine krav og man begrenser derfor sin personlige risiko.

I næringslivet er aksjeselskap (AS) den vanligste selskapsformen, og foretrekkes i de fleste sammenhenger som samarbeidspartner av mulige forretningsforbindelser.

Aksjeselskaper i Norge er regulert i en egen lov, aksjeloven. De største selskapene, såkalte allmennaksjeselskaper ASA, reguleres av allmennaksjeloven.

 

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Thomas

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.