Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Slik starter du aksjeselskap uten revisor

Fra mai 2011 ble det for mindre selskap mulig å velge bort revisjonsplikt. Det gjelder selskaper hvor driftsinntektene er under 5 millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører ti årsverk eller mindre.

Fordelen med dette er at mindre selskap kan få kuttet i kostnaden og barrieren for å starte AS bli mindre. En mulig ulempe ved fravalg er bortfall av den kvalitetssikringen revisor skal forestå og at forretningsforbindelserkan foretrekke at regnskapet er revidert.

Slik hjelper vi deg med å opprette AS uten revisor:

  • Innhenter nødvendige opplysninger
  • Utarbeider stiftelsesdokument med fullmakt til styret vedr. fravalg av revisor.
  • Utarbeider vedtekter
  • Utarbeider åpningsbalanse
  • Utarbeider styreprotokoll hvor fravalg av revisor vedtas
  • Utarbeider og sender melding til Brønnøysundregistrene etter at vi har mottatt revisors nødvendige bekreftelser

Du som kunde oppretter kun en bankkonto for det nye selskapet «under stiftelse» og setter inn aksjekapital, som er på minimum NOK 30.000,-. Du ordner også en bekreftelse av bankinnskuddet via din bankforbindelse. Stiftelsesutgiftene kan nå dekkes av aksjekapitalen.  Vi er i stand til å gjennomføre umiddelbart.

Pris: NOK 6.900 eks. mva + gebyr til Brønnøysundregistrene (NOK 5.666,-) for standard elektronisk etablering.

Tingsinnskudd som aksjekapital

I noen tilfeller er det ønskelig å benytte tingsinnskudd istedenfor penger som aksjekapital, for eksempel driftsmidler fra egen næring.

Da må det utarbeides en skriftlig redegjørelse som blant annet beskriver hvert innskudd, samt de prinsipper som er fulgt ved vurderingen av de eiendeler selskapet skal overta. Dette vil koste fra NOK 2 000 ekskl. mva avhengig av hvor tidkrevende det er å utarbeide beskrivelsen. En revisor må bekrefte redegjørelsen.

Omdannelse fra andre organisasjonsformer

Dersom du driver virksomhet allerede, kan (skattefri) omdanning av enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) eller selskap med delt ansvar (DA), til aksjeselskap (AS), være et alternativ.

Våre spesialiserte advokater står til din disposisjon. Du får rask og presis bistand når du trenger rådgivning eller har spørsmål.

Våre spesialiserte advokater kan tilby faste priser på disse produktene. Når du kontakter oss gir vi deg en uforpliktende samtale om din virksomhet.

Noen ønsker en gjennomgang av skattemessige forhold, vurdering av hensiktsmessig selskapsstruktur, etablering av utenlandske selskaper, rådgivning knyttet til interne konflikter i et selskap el. Vi bistår i alle typer saker. Gjennom vårt internasjonale nettverk IAG International tilbyr vi også bistand i mange land i Europa, USA og Asia.

En virksomhet bør eller må ha:

  • Aksjonæravtale, som nærmere regulerer forholdet mellom eierne
  • Arbeidsavtaler, alle virksomheter er lovpålagt å ha skriftlige arbeidsavtaler med alle sine ansatte
  • Rettighetssikring (varemerke, domene, patent, design, opphavsrett)
  • Bistand til kontrakter som selskapet skal inngå

Hvorfor skal man velge aksjeselskap (AS) som selskapsform?

I et aksjeselskap har aksjonærene/eierne normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Aksjonærenes ansvar er i utgangspunktet bare begrenset til tap av aksjekapitalen, dvs. det som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan i utgangspunktet kun gå til aksjeselskapet med sine krav og man begrenser derfor sin personlige risiko.

I næringslivet er aksjeselskap (AS) den vanligste selskapsformen, og foretrekkes i de fleste sammenhenger som samarbeidspartner av mulige forretningsforbindelser.

Aksjeselskaper i Norge er regulert i en egen lov, aksjeloven. De største selskapene, såkalte allmennaksjeselskaper ASA, reguleres av allmennaksjeloven

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.