Aksjeselskaper - forkjøpsrett

Aksjelovens kapittel 4 gir eksisterende aksjonærer lovbestemt fortrinnsrett til å overta selskapets aksjer ved eierskifte. Hovedregelen er at alle aksjeeiere har samme prioritet til å overta aksjene, og ved utøvelse av forkjøpsrett fra flere aksjonærer fordeles aksjene etter aksjeinnehav. Reglene om forkjøpsrett er med på å ivareta eksisterende aksjonærers behov for kontroll over eget selskap. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater