Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Aksjeselskaper - forkjøpsrett

Aksjelovens kapittel 4 gir eksisterende aksjonærer lovbestemt fortrinnsrett til å overta selskapets aksjer ved eierskifte. Hovedregelen er at alle aksjeeiere har samme prioritet til å overta aksjene, og ved utøvelse av forkjøpsrett fra flere aksjonærer fordeles aksjene etter aksjeinnehav. Reglene om forkjøpsrett er med på å ivareta eksisterende aksjonærers behov for kontroll over eget selskap.

Aksjeselskaper - forkjøpsrettVerdsettelse av aksjer ved utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven

Aksjelovens regler bestemmer at aksjer som overtas ved bruk av forkjøpsrett skal verdsettes til virkelig verdi. Ettersom virkelig verdi fastsettes ved en skjønnsvurdering, kan verdifastsettelsen etter aksjeloven bli en annen enn avtalt pris mellom selger og kjøper, og ved uenighet om innløsningssummen kan det kreves fastsettelse ved skjønn.

Forkjøpsrett etter aksjonæravtale og vedtekter

Dersom aksjelovens regler om forkjøpsrett ikke anses dekkende – og for eksempel spørsmålet om verdsettelse ønskes regulert annerledes enn lovens ordning – må det vedtas egne regler i selskapets vedtekter og/eller aksjonæravtaler.

Et behov for å avvike fra aksjelovens regler, kan også forekomme i tilfeller hvor arvinger og nærstående ikke er ønsket inn i selskapet via forkjøpsrett. For å frata disse gruppene forkjøpsretten etter aksjelovens regler må forholdet reguleres i selskapets vedtekter.

Videre er det viktig å være klar over at aksjelovens regler om forkjøpsrett ikke får anvendelse på selskaper etablert før 1999 uten vedtektsbestemmelser om dette. Dersom selskapet er stiftet før 1999 må det inntas regler om forkjøpsrett i selskapets vedtekter.

Advokatbistand

Våre advokater har omfattende erfaring med å utvikle, samt tilpasse regler om forkjøpsrett i vedtekter og aksjonæravtaler. Vi har også betydelig erfaring innen tvisteløsning knyttet til konflikter om forkjøpsrett.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.