Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Aksjeselskap - fravalg av revisjon

Fravalget av revisor gjøres ved at aksjeselskapets generalforsamling gir styret fullmakt til å vedta at årsregnskapet ikke skal revideres. Vi bistår aksjeselskaper som er revisjonspliktige med å velge bort revisjon.

Fravalg av revisor kan gjøres når:

  • Driftsinntektene er under 5 millioner kroner,
  • Balansesummen er under 20 millioner kroner, og
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk

Vi bistår med

  • Å utarbeide generalforsamlingsprotokoll/protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
  • Å utarbeide protokoll fra styremøte
  • Utarbeidelse av melding som sendes til Brønnøysundregisterene.

Fravalg av revisjon får virkning for det regnskapsåret fravalget blir registrert i Foretaksregisteret.

Pris: kr 3 900 eksklusive merverdiavgift

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.