Aksjeselskap - fravalg av revisjon

En mann holder hånden til haken. Foto

Fravalget av revisor gjøres ved at aksjeselskapets generalforsamling gir styret fullmakt til å vedta at årsregnskapet ikke skal revideres. Vi bistår aksjeselskaper som er revisjonspliktige med å velge bort revisjon.

27/08/2023

Fravalg av revisor kan gjøres når:

  • Driftsinntektene er under 5 millioner kroner,
  • Balansesummen er under 20 millioner kroner, og
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk

Vi bistår med

  • Å utarbeide generalforsamlingsprotokoll/protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
  • Å utarbeide protokoll fra styremøte
  • Utarbeidelse av melding som sendes til Brønnøysundregisterene.

Fravalg av revisjon får virkning for det regnskapsåret fravalget blir registrert i Foretaksregisteret.

Pris: kr 3 900 eksklusive merverdiavgift

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater