Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fusjon

Fusjon er overdragelse av et eller flere aksjeselskapers eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til et annet aksjeselskap.

Aksjeeierne i selskapene som fusjoneres får vederlag i form av aksjer i det overtakende selskapet, som kan være et bestående eller et nytt selskap. Det kan også ytes annet vederlag i tillegg til aksjer. Fusjon gjennomføres regelmessig med skattemessig kontinuitet slik at det overdragende selskaps skatteposisjoner overtas uendret.

Gjennomføring av fusjon skal behandles i styrene i selskapene med spesiell dokumentasjon og vedtas av aksjeeierne på generalforsamling. Fusjon meldes til og kunngjøres i Foretaksregisteret og det løper en 6 ukers frist for selskapenes kreditorer for å melde innvendinger.

Etter utløpet av kreditorfristen kan fusjonen vedtas gjennomført og gjennomføringen meldes til Foretaksregisteret. Ved registreringen i Foretaksregisteret oppløses det fusjonerte selskapet og det overtakende selskap overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Få bistand fra advokat

Codex Advokat Oslo AS har advokater som har omfattende erfaring med gjennomføring av fusjoner og kan bistå med rådgivning, utarbeidelse av nødvendige dokumenter og ellers stå for gjennomføringen av fusjonen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning. Våre advokater

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.