Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Utbytte ved aksjeoverdragelse

Som hovedregel kan man si at utbyttet går til den som er eier av aksjene når generalforsamlingen treffer beslutning om at utbytte skal utdeles.

Normalt vil utbyttet forfalle til betaling samtidig med eller kort tid etter generalforsamlingen. Det er likevel mulig å bestemme at utbyttet forfaller til betaling inntil seks måneder senere. I denne perioden kan aksjene ha blitt overdratt, slik at det er en ny eier ved tidspunktet for utbetaling. Dette har rettslige konsekvenser det er viktig å være klar over.

Aksjeloven om utbytte ved overdragelse

I henhold til aksjeloven anses utbyttet som «tilfalt» den som er aksjeeier ved tidspunktet for generalforsamlingen, se aksjeloven § 8-3 første ledd. Skattemessig har dette den konsekvens at det er selger av aksjene som må betale skatt av utbyttet, selv om aksjene senere overdras.

Samtidig er det slik at et kjøp av aksjer omfatter det utbyttet som er besluttet utdelt, men ikke forfalt til betaling, før kjøpet finner sted, se kjøpsloven § 80. Dette vi gjelde med mindre annet er avtalt mellom partene. Vi har da den situasjonen at det er selger som skatter for utbyttet, mens det er kjøper som får det utbetalt. Dette må selger og kjøper være klar over, slik at det enten avtales at utbyttet skal utbetales til selger, eller at det tas hensyn til utbyttet ved prisfastsettelsen.

Samtidig bør selskapet være klar over problemstillingen, slik at det tydelig kommer til uttrykk i generalforsamlingsprotokollen hvilken dato utbyttet forfaller til betaling, hvis dette er senere enn tidspunktet for generalforsamlingen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.