Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fisjon

Det fisjonerte selskapet består og beholder det som ikke deles ut. Aksjeeierne i selskapene som fisjoneres får vederlag i form av aksjer i de/det overtakende selskapet/ene. Overtakende selskaper kan være bestående eller nye selskap. Det kan også ytes annet vederlag i tillegg til aksjer.

Fisjon – Dette får du vite:

Hva er fisjon?

Fisjon er deling av et aksjeselskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser på to eller flere aksjeselskap. Fisjon kan også være at bare deler av et aksjeselskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til fisjon, og gir deg gode råd på veien.

 

Hvordan gjennomføre fisjon?

Gjennomføring av fisjon skal behandles i styrene i selskapene med spesielle krav til dokumentasjon og vedtas av aksjeeierne på generalforsamling. Fisjon meldes til og kunngjøres i Foretaksregisteret og det løper 2 måneders frist for selskapenes kreditorer for å melde innvendinger.

Etter utløpet av kreditorfristen kan fisjonen vedtas gjennomført og gjennomføringen meldes til Foretaksregisteret. Det overtakende selskap overtar da eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Med redusert krav til aksjekapital (kr. 30 000) f.o.m. 2012, er det nå enklere for en del mindre virksomheter å få gjennomført en fisjon.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom gjennomføringen av fisjon, samt utarbeider nødvendige dokumenter i din sak.

 

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Thomas

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.