Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fisjon

Fisjon er deling av et aksjeselskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser på to eller flere aksjeselskap. Fisjon kan også være at bare deler av et aksjeselskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres.

Det fisjonerte selskapet består da og beholder det som ikke deles ut. Aksjeeierne i selskapene som fisjoneres får vederlag i form av aksjer i de/det overtakende selskapet/ene. Overtakende selskap(er) kan være bestående eller nye selskap. Det kan også ytes annet vederlag i tillegg til aksjer.

Gjennomføring av fisjon

Gjennomføring av fisjon skal behandles i styrene i selskapene med spesielle krav til dokumentasjon og vedtas av aksjeeierne på generalforsamling. Fisjon meldes til og kunngjøres i Foretaksregisteret og det løper 2 måneders frist for selskapenes kreditorer for å melde innvendinger.

Etter utløpet av kreditorfristen kan fisjonen vedtas gjennomført og gjennomføringen meldes til Foretaksregisteret. Det overtakende selskap overtar da eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Med redusert krav til aksjekapital (kr. 30 000) f.o.m. 2012, er det nå enklere for en del mindre virksomheter å få gjennomført en fisjon.

Få bistand fra advokat

Codex Advokat Oslo AS har advokater som har omfattende erfaring med gjennomføring av fisjoner og kan bistå med rådgivning, utarbeidelse av nødvendige dokumenter og ellers stå for gjennomføringen av fisjonen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.