Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Nedsettelse av innbetalt aksjekapital

Et aksjeselskaps innbetalte aksjekapital og overkurs kan nedsettes og utbetales skattefritt til aksjeeierne. Aksjekapitalen kan således i prinsippet settes ned til kr. 30 000, og differansen utbetales skattefritt.

Hva har koronakrisen å si for nedsettelse av innbetalt aksjekapital?

I denne ekstraordinære tiden kan det være utfordrende å få med seg hvilke lover og regler som gjelder. Vi har derfor skrevet en artikkel som omhandler praktiske tiltak for selskaper i krise.

Vi har også besvart andre spørsmål knyttet til koronakrisen:

For bedrifter:

For privatpersoner:

Kapitalnedsettelse

En kapitalnedsettelse med utbetaling til aksjeeierne kan imidlertid ikke gjelde større beløp enn at det etter nedsettelsen er full dekning for den gjenværende aksjekapitalen og selskapets bundne egenkapital. Det er en forutsetning at selskapet har positivt utbyttegrunnlag. Er utbyttegrunnlaget negativt må dette elimineres for eksempel ved en kapitalnedsettelse til dekning av tap.

Beslutning av generalforsamlingen

Beslutningen om nedsettelse av aksjekapitalen treffes av generalforsamlingen etter et forutgående forslag fra styret. Styrets forslag skal blant annet inneholde forslag til generalforsamlingens beslutning, forslag til de vedtektsendringer som er nødvendige, og en kort redegjørelse for forhold som må tillegges vekt ved kapitalnedsettelsen. Styrets forslag skal begrunnes.

Generalforsamlingens beslutning skal angi nedsettingsbeløpet og hva det skal brukes til.

Melding til foretaksregisteret

En beslutning om kapitalnedsettelse skal meldes Foretaksregisteret innen to måneder etter at beslutningen er truffet. Oversittes nevnte frist, bortfaller kapitalnedsettelsen.

Foretaksregisteret kunngjør meldingen om kapitalnedsettelse, og kreditorfristen er seks uker. Når kreditorfristen er utløpt og forholdet til de kreditorer som i tilfelle har fremsatt innsigelser er avklart, sendes ny melding til Foretaksregisteret og kapitalnedsettelsen trer i kraft når den er registrert i Foretaksregisteret.

Utbetaling ved kapitalnedsettelse som gjennomføres ved nedskrivning av aksjens pålydende/sletting av aksjer, behandles skattemessig som tilbakebetaling av innbetalt kapital. En utbetaling som er tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, er således skattefri. I stedet skal inngangsverdien for aksjene reduseres med det tilbakebetalte beløpet.

Få bistand fra advokat

Codex Advokat Oslo AS har advokater med lang erfaring innenfor aksjeselskapsrett og aksjeselskapsbeskatning. Vi håndterer alle sider av en kapitalnedsettelse.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.