Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Nedsettelse av innbetalt aksjekapital

Et aksjeselskaps innbetalte aksjekapital og overkurs kan nedsettes og utbetales skattefritt til aksjeeierne. Aksjekapitalen kan således i prinsippet settes ned til kr. 30 000, og differansen utbetales skattefritt.

Nedsettelse av aksjekapital – Dette får du vite:

Kapitalnedsettelse

En kapitalnedsettelse med utbetaling til aksjeeierne kan imidlertid ikke gjelde større beløp enn at det etter nedsettelsen av aksjekapital er full dekning for den gjenværende aksjekapitalen og selskapets bundne egenkapital.

Det er en forutsetning at selskapet har positivt utbyttegrunnlag. Er utbyttegrunnlaget negativt må dette elimineres for eksempel ved en kapitalnedsettelse til dekning av tap.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til kapitalnedsettelse.

 

Beslutning av generalforsamlingen

Beslutningen om nedsettelse av aksjekapitalen treffes av generalforsamlingen etter et forutgående forslag fra styret. Styrets forslag skal blant annet inneholde forslag til generalforsamlingens beslutning, forslag til de vedtektsendringer som er nødvendige, og en kort redegjørelse for forhold som må tillegges vekt ved kapitalnedsettelsen. Styrets forslag skal begrunnes.

Generalforsamlingens beslutning skal angi nedsettingsbeløpet og hva det skal brukes til.

 

Melding til foretaksregisteret om kapitalnedsettelse

En beslutning om kapitalnedsettelse skal meldes Foretaksregisteret innen to måneder etter at beslutningen er truffet. Oversittes nevnte frist, bortfaller kapitalnedsettelsen.

Foretaksregisteret kunngjør meldingen om kapitalnedsettelse, og kreditorfristen er seks uker. Når kreditorfristen er utløpt og forholdet til de kreditorer som i tilfelle har fremsatt innsigelser er avklart, sendes ny melding til Foretaksregisteret og kapitalnedsettelsen trer i kraft når den er registrert i Foretaksregisteret.

Utbetaling ved kapitalnedsettelse som gjennomføres ved nedskrivning av aksjens pålydende/sletting av aksjer, behandles skattemessig som tilbakebetaling av innbetalt kapital. En utbetaling som er tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, er således skattefri. I stedet skal inngangsverdien for aksjene reduseres med det tilbakebetalte beløpet.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med håndtering av alle sider av en kapitalnedsettelse.

 

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Thomas Hem. Foto

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.