Forkjøpsrett ved aksjeoverdragelse

For aksjeselskaper stiftet før 1999 gjaldt det ingen lovbestemt forkjøpsrett for aksjonærene. For aksjeselskaper stiftet etter 1999 er lovens normalordning at aksjonærene har rett til å overta en selgende aksjonærs aksjer etter lovfestede regler om forkjøpsrett. Formålet med forkjøpsrett er å sikre selskapet og aksjonærene mot inntreden fra uønskede tredjeparter. Motsvarende gis eksisterende aksjonærer mulighet til å opprettholde gjeldende eierposisjon og innflytelse i selskapet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater