Forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

Aksjeloven har regler som stiller krav om at selskapet til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Reglene skal primært sikre kreditorenes interesser. Ved alminnelige drift vil også selskapet som sådan som hovedregel være tjent med å ha dekkende økonomi. For eierne kan nok kravene oppleves som frustrerende ettersom selskapets rettmessige adgang til å utdele utbytte begrenses direkte av gjeldende kapitalkrav. Grunnet kryssende interesser er det viktig at styret sørger for at gjeldende krav overholdes. Brudd på reglene kan medføre erstatningsansvar for styret.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater