Aksjeselskaper - kapitalforhold

Aksjekapitalen i et aksjeselskap er en formell vedtektsfestet størrelse, som bare kan endres ved beslutning fra generalforsamlingen. Aksjekapitalen kan leses direkte ut av selskapets vedtekter og forveksles ofte med selskapets egenkapital. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater