Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Selskapsrett - rettigheter

Er du aksjonær, vurderer du å investere i et aksjeselskap eller lurer du på hvilke rettigheter eierne har i selskapet ditt? Rettigheter og eierfunksjoner kan være forskjellige alt etter hvilken eierandel man har i selskapet. Vi gir deg oversikten over de kritiske eierandelene og hvilke rettigheter de gir.

Påvirker koronakrisen eierandeler og rettigheter?

I denne ekstraordinære tiden kan det være utfordrende å få med seg hvilke lover og regler som gjelder. Vi har derfor skrevet en artikkel som omhandler praktiske tiltak for selskaper i krise.

Vi har også besvart andre spørsmål knyttet til koronakrisen:

For bedrifter:

For privatpersoner:

10 % eierandel

Eier man mindre enn 10 % av aksjene kan man kreve aksjeposten innløst dersom et morselskap eier 90 % av aksjene i selskapet.

Dersom man eier mer enn 10 % av aksjene i et ordinært aksjeselskap kan man kreve ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

20 % eierandel

Aksjonærer som eier minst 20 % av aksjekapitalen i et allmennaksjeselskap kan kreve ekstraordinær generalforsamling.

1/3 eierandel

Har man mer enn 1/3 flertall av aksjene har man såkalt negativt flertall. Det innebærer at man kan blokkere vedtektsendringer, fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser.

40 % eierandel

Ved mer enn 40 % eierandel i et børsnotert selskap har man plikt til å gi tilbud til de andre aksjonærene om å kjøpe deres aksjer.

50 % eierandel

Eier man mer enn 50 % av aksjene kan man ha avgjørende innflytelse på valg av styret. Styret bestemmer bl.a. hvor mye som skal deles ut i utbytte til aksjonærene.

2/3 eierandel

Aksjonær med mer enn 2/3 eierandel har bestemmende innflytelse på de fleste områder i selskapet. Man kan bl.a. vedta fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser, oppløsning av selskapet og endre vedtektene.

90 % eierandel

Dersom et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eier 90 % av aksjene, har aksjonæren rett til å innløse minoritetsaksjonærene og bli eneeier av selskapet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.