Aksjonærer - eierandeler og rettigheter

En dame lener seg mot en vegg. Foto

Er du aksjonær, vurderer du å investere i et aksjeselskap eller lurer du på hvilke rettigheter eierne har i selskapet ditt? Rettigheter og eierfunksjoner kan være forskjellige alt etter hvilken eierandel man har i selskapet. Hva er de kritiske eierandelene og hvilke rettigheter gir de deg?

27/08/2023

Ulike eierandeler i selskapet for aksjonær

10 % eierandel

Eier man mindre enn 10 % av aksjene kan man kreve aksjeposten innløst dersom et morselskap eier 90 % av aksjene i selskapet.

Dersom man eier mer enn 10 % av aksjene i et ordinært aksjeselskap kan man kreve ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

20 % eierandel

Aksjonærer som eier minst 20 % av aksjekapitalen i et allmennaksjeselskap kan kreve ekstraordinær generalforsamling.

1/3 eierandel

Har man mer enn 1/3 flertall av aksjene har man såkalt negativt flertall. Det innebærer at man kan blokkere vedtektsendringer, fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser.

40 % eierandel

Ved mer enn 40 % eierandel i et børsnotert selskap har man plikt til å gi tilbud til de andre aksjonærene om å kjøpe deres aksjer.

50 % eierandel

Eier man mer enn 50 % av aksjene kan man ha avgjørende innflytelse på valg av styret. Styret bestemmer bl.a. hvor mye som skal deles ut i utbytte til aksjonærene.

2/3 eierandel

Aksjonær med mer enn 2/3 eierandel har bestemmende innflytelse på de fleste områder i selskapet. Man kan bl.a. vedta fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser, oppløsning av selskapet og endre vedtektene.

90 % eierandel

Dersom et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eier 90 % av aksjene, har aksjonæren rett til å innløse minoritetsaksjonærene og bli eneeier av selskapet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i ulike spørsmål knyttet til selskapsrett og hvem som har hvilke rettigheter.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater