Daglig leder og styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Daglig leder i et aksjeselskap, og et aksjeselskaps styremedlemmer kan på visse vilkår holdes erstatningsansvarlige for skade som påføres selskapet og andre i medhold av daglig leders rolle eller styremedlemmers utøvelse av vervet. Dette gjelder dersom disse personer ved forsettlig eller uaktsom handling/unnlatelse har påført selskapet eller andre tap. Ansvarsreglene følger av aksjeloven og av ulovfestede regler om erstatningsansvar.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater