Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Domstolsnyttarkiv: Alle publiserte nyheter fra domstolene

Dom: Beregning av tilleggsskatt

Spørsmålet var om ligningsloven § 10-4 kom til anvendelse i dette tilfellet, og i så fall om hvordan tilleggsskatten skulle beregnes. Skattekontoret mente at tilleggsskatten

Les mer...

Dom: Dekning av sakskostnader

To utenlandske styremedlemmer hadde fått dekket sakskostnadene av 2 selskap i en sak mot skattemyndighetene vedr. spørsmål om skatteplikt til Norge for ytelser fra de

Les mer...

Dom: Kravene til domsgrunner

Oppsummering fra domstol.no: Høyesteretts dom, 05.02.2013, HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet Dommere: Bårdsen, Webster, Kallerud, Bull, Øie

Les mer...

Dom: Eiendomsskatt for flytebrygger

10.september 2012 avsa Høyesterett dom om gyldigheten av vedtak om eiendomsskatt (HR-2012-1746-A). Sammendrag fra Lovdata: En alminnelig språklig forståelse av alternativet «bryggjer» i eigedomsskattelova §

Les mer...

Dom: Eiendomsskattetakst

Sammendrag fra Lovdata: Saken gjaldt hvorvidt eiendom og bygninger ved eiendomsskattetakst skal verdsettes etter substansverdi eller etter omsetningsverdi der konkret salgssum foreligger. Aksjene i Sydvaranger

Les mer...

Dom: Søksmålsfrist ved fisjon

Sammendrag fra Lovdata: Saken gjaldt spørsmål om søksmålsfristen for å få kjent ugyldig et aksjeselskaps beslutning om fisjon, jf. aksjeloven § 14-10, jf. § 13-19,

Les mer...

Dom: Bindende avtale

Spørsmålet i saken var om daglig leder kunne inngå leieavtale på vegne av selskapet, og videre om bindende avtale var ansett å ha kommet i

Les mer...

Dom: Lånefinansierte spareprodukter

Sammendrag fra Lovdata: Saken gjelder spørsmålet om to privatpersoners lånefinansierte kjøp av et sammensatt investeringsprodukt helt eller delvis skulle settes til side etter avtaleloven §

Les mer...

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.