Dom: Adgangen til å sette frem nye rettslige anførsler

Rt.2014 s.1758 om adgangen til å sette frem nye rettslige anførsler ved domstolsprøving av ligningsvedtak.

27/05/2019

Har man adgang til å sette fram nye rettslige anførsler ved domstolsprøving av ligningsvedtak der det faktum som danner anførselsgrunnlaget allerede er framlagt for ligningsmyndighetene? I en ny høyesterettsdom, Rt.2014 s.1758, kom retten enstemmig til følgende konklusjon: Så lenge domstolen står fritt til å anvende rettsregler på sakens faktum, blir det urimelig at skatteyter ikke skal kunne framføre, og få behandlet, nye rettslige anførsler til opplysninger som har vært framlagt for ligningsmyndighetene. Dette må iallfall gjelde når man har redegjort bredt for det faktum som den ny rettslige anførselen for domstolen bygger på, og når anførselen knytter seg til samme privatrettslige disposisjon som ligningsvedtaket.

Les dommen Rt.2014 s.1758 i sin helhet (krever innlogging – lovdata.no).

Les mer om klage på skattekontorets ligningsvedtak her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater