Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dom: Adgangen til å sette frem nye rettslige anførsler

Rt.2014 s.1758 om adgangen til å sette frem nye rettslige anførsler ved domstolsprøving av ligningsvedtak.

Har man adgang til å sette fram nye rettslige anførsler ved domstolsprøving av ligningsvedtak der det faktum som danner anførselsgrunnlaget allerede er framlagt for ligningsmyndighetene? I en ny høyesterettsdom, Rt.2014 s.1758, kom retten enstemmig til følgende konklusjon: Så lenge domstolen står fritt til å anvende rettsregler på sakens faktum, blir det urimelig at skatteyter ikke skal kunne framføre, og få behandlet, nye rettslige anførsler til opplysninger som har vært framlagt for ligningsmyndighetene. Dette må iallfall gjelde når man har redegjort bredt for det faktum som den ny rettslige anførselen for domstolen bygger på, og når anførselen knytter seg til samme privatrettslige disposisjon som ligningsvedtaket.

Les dommen Rt.2014 s.1758 i sin helhet (krever innlogging – lovdata.no).

Les mer om klage på skattekontorets ligningsvedtak her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.