Dom: Erstatningansvar ved overdragelse til underkapitalisert aksjeselskap

Styreansvar / daglig leders ansvar: Erstatningansvar ved overdragelse til underkapitalisert aksjeselskap.

Høyesterett avsa 28. juni 2016 en dom hvor en kontraktspart ble ansett erstatningsansvarlig for å ha overført rettigheter og plikter etter en leiekontrakt til et selskap som ikke var forsvarlig kapitalisert.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater