Dom: Fradrag for tap ved avhendelse av heleid tysk kommandittselskap

Saken gjaldt hvorvidt fradrag for tap ved avhendelse av et heleid tysk kommandittselskap kunne nektes med begrunnelsen at det tyske kommandittselskap må anses å tilsvare et norsk aksjeselskap ved anvendelse av fritaksmodellen i skatteloven §2-38. Fradrag for tap vil i så tilfelle være avskåret som følge av at transaksjonen omfattes av nevnte ordning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater