Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dom: Beskatning av pendlere for verdien av fri kost

HR-2015-02257-A

 

Spørsmålet i saken var om satsen for verdsettelse av fordelen ved fri kost skulle ha vært fraveket fordi den reelle besparelsen i Polen var betydelig lavere enn satsen.

To polske foretak leide ut et stort antall polske arbeidstakere til norske selskaper for å utføre arbeid i Norge. For pendlere knytter fri kost seg til verdsettelsen av sparte utgifter til kost i hjemmet, noe som medfører spørsmål der hvor pendlerne kommer fra et land med lavere sats enn Norge.

Dersom satsen for verdsettelse av fordelen ved fri kost kunne fravikes, ville dette kunne føre til en tilsvarende reduksjon i arbeidsgiveravgiften.  

Høyesterett kom til at satsen ikke kunne fravikes, uavhengig av hvor den aktuelle pendler kom fra.

Les mer om saken på domstol.no, og saken i sin helhet her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.