Dom: Kravene til domsgrunner

Saken gjaldt hvorvidt lagmannsrettens avgjørelse i en sak vedrørende grovt skattesvik oppfylte kravene til domsgrunner. Høyesterett fant at domsgrunnene var mangelfulle når det gjaldt hvilke verdier som var unndratt fra beskatning. Lagmannsrettens dom ble opphevet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater