Dom: Søksmålsfrist ved fisjon

10. februar 2011 (HR-2011-313-A) avsa Høyesterett en kjennelse vedrørende søksmålsfristen for å få kjent et aksjeselskaps beslutning om fisjon ugyldig, jf. aksjeloven § 14-10, jf. § 13-19. Spørsmålet i saken var om denne søksmålsfristen også gjelder for søksmål om gyldigheten av beslutning om kapitalforhøyelse og utstedelse av vederlagsaksjer ved trekantfisjon.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater