Dom: Erstatningsansvar for styreformann i stiftelse

13. april 2011 (HR-2011-815-A) avsa Høyesterett dom i sak vedrørende mulig erstatningsansvar for styreformannen i stiftelse. Spørsmålet i saken var om vedkommende ble erstatningsansvarlig på det grunnlag at en innskuddsordning i stiftelsen ble opprettholdt etter at det hadde funnet sted en sterk svekkelse av stiftelsens økonomi.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater