Dom: Tiltalt for skattesvik etter søknad om skatteamnesti

Høyesterett avsa i august 2012 dom vedrørende straffeutmåling for skattesvik og medvirkning til dette. Domfelte hadde søkt om og oppfylt vilkårene for skatteamnesti, og dommen omhandler spesielt betydningen dette hadde for saken.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater