Dom: Pokerinntekter og skatteplikt

Skattyter var aktiv pokerspiller, og vant frem med sitt syn om at hans pokerinntekter ikke kunne skattlegges som tilfeldige inntekter.

Saken er ikke prosedert av en advokat i vårt firma, men presenteres for å vise rettsutviklingen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater