Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kjøp og salg av virksomhet – skal det beregnes MVA?

En dame og en mann tar hverandre i hånden

Når en næringsvirksomhet selges, så oppstår spørsmålet om det skal beregnes MVA på vederlaget for virksomheten. I denne artikkelen gir vi en kort innføring i prinsippene for når det skal beregnes MVA og når transaksjonen er fritatt for merverdiavgift.

Salg-/overdragelse av aksjeselskap eller ansvarlig selskap

Dersom virksomheten er organisert i et aksjeselskap eller et ANS/DA, og det er selskapet som selges, så påløper det ikke merverdiavgift. Det er fordi salg av aksjer og selskapsandeler er unntatt fra merverdiavgift. Kjøper må imidlertid passe på å gjøre en grundig gjennomgang av selskapets forpliktelser ettersom eventuelle skatte- og merverdiavgiftskrav fra Staten følger med på kjøpet.

Det er også viktig for kjøper å være sikker på at selger har håndtert skatt- og avgift korrekt, ettersom slike feil er knyttet til selskapet, og ikke eieren. I forkant av et slikt kjøp er det derfor viktig å gjøre undersøkelser av selskapet – såkalt «Due Diligence».

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg i gjennomføringen av due diligence prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

 

Salg av «innmat»

Enkelte ganger er det virksomheten som sådan som selges, altså ikke selskapet, men innmaten i dette. I disse tilfellene beholder selgeren aksjene eller andelene i selskapet, men selger varelageret, inventaret, kundelister, goodwill, leiekontrakter og ansettelsesavtaler. I disse tilfellene er spørsmålet om det i henhold til merverdiavgiftslovgivningen dreier seg om en fritatt virksomhetsoverdragelse, eller om det skal beregnes MVA på kjøpesummen.

 

Vilkårene for MVA-fritaket

Avgiftsfritaket er avhengig av to primære betingelser. For det første må virksomheten eller en del av denne overdras. I denne sammenhengen er det sentralt å se hen til om kjøper:

  • overtar den tidligere eiers lokaler
  • overtar varebeholdning
  • overtar driftsmidler/inventar
  • fortsetter virksomhet i samme bransje
  • driver virksomheten over en viss tid

Kan det svares bekreftende på det ovennevnte, tilsier dette at næringsvirksomhetene som sådan er solgt, og at fritaket kan komme til anvendelse.

Det andre vilkåret glir litt over i det siste momentet ovenfor og er at virksomheten må fortsette i det store og hele som tidligere på den nye eiers hånd. Det vil såldes som et utgangspunkt ikke være anledning til å kjøpe og selge virksomheten kort tid etter overtakelsen for at fritaket skal komme til anvendelse.

 

Vær bevisst på fritaket

Som kjøper av en næringsvirksomhet ved innmatssalg, er det viktig for deg å være sikker på at selger har gjort de riktige vurderingene med hensyn til avgiftsfritaket. Dette er fordi at dersom det ved overdragelsen av virksomheten uriktig er beregnet MVA, vil det ikke foreligge fradragsrett dersom kjøperen visste eller burde ha visst at selgeren ikke hadde rett til å anføre MVA i salgsdokumentet.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

 

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Thomas

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.