Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fradragsrett for MVA – har du kontroll?

En dame sitter mellom to mennesker og diskuterer

Omsetter du momspliktige varer og/eller tjenester i virksomheten din, må den registreres i merverdiavgiftsregisteret. Det fine med å bli momsregistrert er at MVA som påløper i de inngående fakturaene som regel ikke blir en endelig kostnad for bedriften. Nedenfor forklarer vi mer om hvordan dette fungerer, samt trekker frem enkelte kostnader som det aldri er momsfradrag for.

Når bedriften kjøper varer og tjenester, vil det som regel påløpe moms i fakturaen fra selger. Denne momsen kaller vi for inngående MVA, eller inngående avgift, fordi den går «inn» til bedriften.

Den inngående avgiften føres opp i skattemeldingen for merverdiavgift (MVA-meldingen). I MVA meldingen, så rapporteres også den utgående avgiften, hvilket er MVA som bedriften har oppkrevet fra kjøper når det blir utstedt faktura. Den inngående avgiften trekkes i MVA-meldingen fra den utgående-, slik at det blir mindre å betale inn til staten. Det kan også skje at man får tilbakebetalt merverdiavgift, dersom det er mer inngående- enn utgående MVA.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til fradragsrett for merverdiavgift.

 

 

Hovedregelen om mva-fradrag

MVA på anskaffelser som er til bruk i den momspliktige virksomheten er det fradragsrett for. Det er i forarbeidende til loven og i rettspraksis lagt til grunn at dersom anskaffelsen er relevant og står i en naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten, så er anskaffelsen å regne som «til bruk», og dermed fradragsberettiget.

 

Mange spørsmål om mva-fradrag i Høyesterett

De fleste anskaffelser vil være å anse som relevante og naturlig og nære til virksomheten, men ikke alle. Det har vært mange saker i Høyesterett hvor spørsmålet har kommet på spissen:

  • Kostnader til advokater og rådgivere ved kjøp/salg av aksjeselskaper og eiendom.
  • Oppføring av bolig fordi naboens hus måtte rives til fordel for større næringslokaler.
  • Kostnader til fisk i vannreservoaret til kraftselskapet.
  • Kostnader til småbåthavn for oljeriggselskapet.

Spørsmålet i Høyesterett har vært om disse anskaffelsene har vært relevante for den momspliktige virksomheten.

Eksempelvis mente Skatteetaten at fisken kraftselskapet satte ut i vannreservoaret, ikke var relevant for kraftproduksjonen. Det mente imidlertid Høyesterett var feil – det var nødvendig å sette ut fisk i dammen for å etterleve konsesjonsvilkårene. Det forelå altså fradragsrett for momsen på fisken selv om ikke fisken var direkte til bruk i kraftproduksjonen.

 

Avskåret fradragsrett for merverdiavgift

Mat og drikke

Alt som drikkes og spises av ansatte, kunder eller eiere i virksomheten, får du ikke MVA-fradrag for. Dette er en veldig grei regel, fordi det ikke finnes noen unntak. Som et unntak regner jeg imidlertid ikke maten en restaurant kjøper inn for å selge videre til gjestene, eller maten i dagligvareforretningen. Er maten ment for videresalg, så skal det beregnes utgående MVA når den selges, og det foreligger fradragsrett for den inngående momsen – det vi tenker på i dette avsnittet er mat og drikke som konsumeres av ansatte og kunder, uten å bli viderefakturert.

 

Biler

Det er ikke fradragsrett for MVA på kjøp, drift og vedlikehold av personbiler, enten du eier eller leaser dem. Driver du taxivirksomhet eller en annen form for virksomhet med persontransport, har du fradragsrett – her tenker vi imidlertid generelt i næringslivet.

En personbil er en bil med hvite skilt og gjerne 5 seter. Varebiler, er biler med grønne skilt og som regel 2 seter. For sistnevnte foreligger det fradragsrett for MVA, både for anskaffelse, drift og vedlikehold, forutsatt at den er til bruk i MVA pliktig virksomhet. Det er imidlertid ikke full fradragsrett dersom bilen også brukes privat.

Mange som kjøper dyrere varebiler, eksempelvis fra Land Rover eller Mercedes, tar ofte feil av dette – de tenker at det er en varebil og at momsen kan fradragsføres i sin helhet.  Det er altså feil – brukes bilen også noe privat, så er det ikke anledning til å fradragsføre fullt ut – kun forholdsmessig.

 

Mobiltelefoner

Mange virksomheter har ikke lengre fasttelefonen og utstyrer de ansatte med mobiltelefoner. Full fradragsrett for mobiltelefonen og abonnementet? Nei!

Årsaken til dette er at mobiltelefonen også benyttes i privat sammenheng. Den private bruken avskjærer muligheten for fullt fradrag. I praksis har det ikke blitt innrømmet større fradrag enn 75 %, da noe privat bruk må antas å foreligge.

 

Parkeringsplasser

Skatteetaten praktiserer følgende retningslinje når det gjelder parkeringsplasser:

  • Leier virksomheten lokaler og parkeringsplasser fra samme utleier, så foreligger det fradragsrett for MVA på begge deler, da plassen er til bruk for virksomheten
  • Leies det parkeringsplaser fra et eksternt parkeringsfirma, eller fra en annen utleier enn gårdeier, så har du ikke fradragsrett. Da mener Skatteetaten at parkeringsplassen er til bruk for personbilen – gitt at det står en personbil der og ikke en varebil.

Dette resonnementet er underlig. Hva med kjøpesentre – skulle ikke kjøpesenteret ha fradragsrett for MVA dersom det leier parkeringsplasser for kunder fra et annet selskap enn utleier av lokalene? Etter vår oppfatning så er svaret på dette ganske åpenbart. Likevel, Skatteetaten har i en årrekke praktisert dette, uten å ha blitt utfordret i sin praksis.

 

Kantine

Som nevnt ovenfor, så foreligger det ikke fradragsrett for mat og drikke. For bedriftskantiner kan det stille seg annerledes dersom kantinen ansees for å drive næringsvirksomhet med salg av mat til de ansatte – i så fall kan bedriften fradragsføre MVA på maten. Benyttes det en kantineoperatør vil ikke bedriften ha rett til fradrag for operatørhonoraret om ikke de ansatte dekker samtlige kostnader med kantinedriften (hvilket er sjelden).

Kostander forbundet med oppføring (bygging) og vedlikehold av bedriftskantiner, samt inventar til kantinen er fradragsberettiget, men ikke driftskostnader. Det må altså gjøres en fordeling av selskapets løpende driftskostnader, slik at det ikke fradragsføres MVA knyttet til kantineområdet. Den delen av driftskostnadene som knytter seg til strøm for oppvarming, lys og matlaging, er det altså ikke fradragsrett for.

Når en kaffemaskin plasseres i kantinen, så ansees den som inventar, og det foreligger fradragsrett for selve maskinen. Kaffebønnene er mat og drikke, så det kan ikke fradragsføres uansett hvor maskinen er plassert. Flytter man kaffemaskinen ned i kontorlokalet er det plutselig ikke inventar for kantinen lengre, men en utgift til kost og naturalavlønning til de ansatte. Dette er det nok mange som tar feil av!

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å kartlegge hva det er fradragsrett for.

 

Har du spørsmål knyttet til fradragsrett?

Spørsmålet om fradragsrett kan i praksis være vanskelig – er egentlig anskaffelsen relevant, og står den i en naturlig og nær tilknytning til virksomheten?

Skatteetaten har noen ganger en annen oppfatning av spørsmålet enn hva vi advokater har, og fra tid til annen er det grunn til å utfordre etaten på deres syn.

Vår anbefaling er derfor at man må tørre å tenke selv rundt dette, og eventuelt spørre om hjelp hvis man er i tvil. Det er også viktig å være oppmerksom på reglene som «tvert» avskjærer fradragsretten for MVA.

 

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.