Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Justeringsreglene for mva - Hva er formålet?

To menn i dress går og prater

Det ble fra 1. januar 2008 innført generelle regler om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer. Men hva er egentlig formålet med bestemmelsen?

Dette får du vite om justeringsreglene for mva:

Hva er formålet med justeringsreglene for mva?

Formålet med bestemmelsene er at fradragsføringen i størst mulig grad skal reflektere kapitalvarens tilknytning til avgiftspliktig virksomhet over tid, og ikke bare tilknytningen ved anskaffelsen.

Bestemmelsene innebærer at inngående merverdiavgift på slike anskaffelser skal justeres opp eller ned dersom tilknytningen mellom kapitalvaren og avgiftspliktig virksomhet endres etter at kapitalvaren er anskaffet/fremstilt og i en justeringsperiode (5 eller 10 år for hhv. større driftsmidler og fast eiendom).

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til justeringsreglene for mva.

 

Hva er kapitalvare?

  • Maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående avgift av kostpris utgjør minst 50.000 kroner (5-års justeringsperiode).
  • Fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående avgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100.000 kroner (10-års justeringsperiode).

 

 

Hva er den praktisk betydningen for justeringsreglene for mva?

De nye reglene vil få konsekvenser dersom man foretar endringer i den avgiftspliktig virksomheten (fra å bruke kapitalvarer i noe som regnes til avgiftspliktig virksomhet til å bruke kapitalvarer til noe som faller utenfor avgiftspliktig virksomhet – og motsatt).

Dette gjelder også for eventuelle leietakeres endring av sin virksomhet. Endringer vil kunne påvirke eiers foretatte og løpende fradragsføring av inngående merverdiavgift.

Tiltak som angår reparasjon og vedlikehold er imidlertid ikke omfattet av de nye reglene.

Dersom det foretas salg/overdragelse av kapitalvarer, vil dette i utgangspunktet innebære en tilbakeføring av merverdiavgift for de gjenværende år i 5/10-årsperioden, med mindre kjøper overtar forpliktelsen/tar ansvar for fortsatt avgiftspliktig virksomhet.

 

Plikt til å holde oversikt – systemer/verktøy

I forskrift til de nye reglene er den enkelte pliktig til å føre detaljert oversikt. Anskaffelse og fremstilling av kapitalvare skal registreres på særskilt konto eller annen oppstilling.

Oppstillingen skal for hver kapitalvare vise følgende opplysninger:

  • Hvilken kapitalvare det gjelder,
  • Anskaffelsestidspunkt / fullføringstidspunkt,
  • Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift,
  • Total merverdiavgift,
  • Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen,
  • Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent,
  • De justeringer som virksomheten skal gjøre ved endringer i bruken – spesifisert med beløp per år.

 

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.