Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Når skal du kreve inn merverdiavgift (mva) / moms ved salg?

Er du næringsdrivende og selger varer eller tjenester i Norge må du vite når du skal kreve merverdiavgift (mva) på varene eller tjenestene du selger.

Du som næringsdrivende har ansvaret for å kreve inn riktig merverdiavgift fra dine kunder på vegne av staten. Deretter skal du innbetale merverdiavgiften du har mottatt til norske skattemyndigheter. Dette ansvaret kan være vanskelig å håndtere i praksis. Hvilke varer og tjenester skal du kreve merverdiavgift på? Hvor mye merverdiavgift skal du kreve? Og skal du kreve merverdiavgift med en gang du starter opp virksomheten?

Når skal du kreve inn merverdiavgift (mva) / moms ved salg?I denne artikkelen får du vite mer om:

 

Utgangspunktet er klart: Hvis du er næringsdrivende skal du beregne og kreve inn merverdiavgift for alle varer og tjenester du selger.

 

Dette er imidlertid kun et utgangspunkt. Det er flere tjenester, og også noen varer, som det ikke skal kreves merverdiavgift for.

Denne artikkelen tar kun for seg salg i Norge, for salg av varer og tjenester til utlandet gjelder egne regler.

Plikten til å beregne og kreve inn merverdiavgift for staten gjelder uansett om du sender faktura for dine varer/ tjenester eller får direkte oppgjør via bank eller kontanter. Om du selger merverdiavgiftspliktige varer eller tjenester uten (riktig) merverdiavgift risikerer du alvorlige sanksjoner, både økonomiske og andre.

Tre generelle vilkår

Generelt skal du som næringsdrivende beregne og kreve inn merverdiavgift ved salg av varer og tjenester når alle disse 3 vilkårene er oppfylt:

 1. Du regnes som næringsdrivende
 2. Du selger varer og tjenester som er merverdiavgiftspliktige
 3. Salget har nådd beløpsgrensen på kr 50 000 i løpet av 12 måneder

Hvilke varer skal du beregne og kreve inn merverdiavgift på?

Som nevnt skal det som utgangspunkt kreves inn merverdiavgift på alle varer som selges av næringsdrivende. Det er imidlertid noen varer det ikke skal kreves merverdiavgift på, hvis visse vilkår er oppfylt.

Varer som er eller kan være unntatt eller fritatt fra merverdiavgift:

 • fast eiendom
 • egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk
 • frimerker, sedler og mynter som samleobjekt
 • aviser, elektroniske nyhetstjenester, bøker, menighetsblader, gatemagasiner
 • i Nord-Norge: elektrisk kraft og energi fra alternative energikilder til husholdningsbruk
 • el-bil og andre elektriske kjøretøy, enkelte større transportfartøy og luftfartøy

Eksempler på varer du i utgangspunktet skal kreve inn merverdiavgift på:

 • biler, båter, maskiner, verktøy
 • trelast, papir, papirvarer
 • kull, kjemiske produkter, metall
 • møbler, interiørvarer, planter
 • klær, sko, kosmetikk, apotekvarer
 • mat, drikke, tobakk
 • sportsutstyr, leker, datautstyr, elektronikk
 • drivstoff, elektrisk kraft, vannkraft, gass, varme og kulde
 • levende dyr

Hvilke tjenester skal du beregne og kreve inn merverdiavgift på?

I utgangspunktet skal det kreves inn merverdiavgift på alle tjenester som selges av næringsdrivende. Ifølge merverdiavgiftsloven omfatter tjenester alt » som kan omsettes og som ikke er varer». Det er imidlertid flere tjenester det ikke skal beregnes merverdiavgift på, hvis visse vilkår er oppfylt.

Tjenester som er eller kan være unntatt eller fritatt fra merverdiavgift:

 • utleie av fast eiendom, rettigheter til fast eiendom
 • helsetjenester, alternativ behandling
 • sosiale tjenester, undervisningstjenester
 • finansielle tjenester
 • enkelte tjenester innen kunst og kultur, idrettsarrangement
 • lotteritjenester
 • begravelses- og bisettelsestjenester
 • tjenester som medlem av styre, utvalg råd o.l.

Eksempler på tjenester du i utgangspunktet skal kreve inn merverdiavgift på:

 • tjenester innen entreprise / bygg- og anlegg / håndverkertjenester (f.eks. tjenester utført av prosjekterer, konsulent, snekker, elektriker, rørlegger, maler osv. )
 • jordbruk (f.eks. dyrking av vekster, husdyrhold), skogbruk, jakt, fiske og fangst
 • tjenester utført av jurist/advokat, regnskapsfører, revisor, arkitekt, teknisk konsulent, frisør, eiendomsmegler, vaktmester, renholder, reisearrangør
 • transporttjenester, sikkerhetstjenester
 • overnattings- og serveringstjenester
 • informasjons- og kommunikasjonstjenester
 • produksjon av varer
 • utleie av varer, arbeidskraft,
 • utnyttelse av immaterielle verdier

Varer som har vært brukt privat skal det ikke kreves merverdiavgift for. Heller ikke skal det kreves merverdiavgift for varer som har vært brukt til andre formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Hvor mye merverdiavgift skal du beregne og kreve inn?

I 2019 gjelder følgende satser for merverdiavgift:

25 %  – generell sats (satsen som gjelder om ikke annet er bestemt)

15 %  – mat og drikke (ikke alkoholholdig drikke og vann fra vannverk)

12 %  – persontransport, transport av kjøretøy på ferge utleie av hotellrom, campingplass, ferieleilighet, hytte mm. billetter til kino, museum, fornøyelsespark, idrettsarrangement

Merverdiavgiften beregnes av salgssummen, altså prisen på varen eller tjenesten. Merverdiavgiften er et «tillegg» til salgssummen.

 

Eksempel: Hvis prisen på varen uten merverdiavgift er kr 1000, er merverdiavgiften kr 250. Din kunde skal betale kr 1 250.  Du som næringsdrivende skal betale inn kr 250 til norske skattemyndigheter.

 

Når skal du begynne å kreve inn merverdiavgift?

Som næringsdrivende skal du registrere deg i Merverdiregisteret når salget (og uttak) av avgiftspliktige varer og tjenester til sammen er over 50 000 kroner i en periode på tolv måneder. Hvis du har hatt betydelige kostnader som har direkte sammenheng med senere merverdiavgiftspliktig omsetning, f.eks. innkjøp av varer for videresalg, kan du forhåndsregistrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Det samme gjelder om salget vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes.

Næringsdrivende som leier ut bygg eller anlegg kan i noen tilfeller frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Som registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du rett på fradrag for inngående merverdiavgift. Det vil si at merverdiavgiften du har betalt ved kjøp av varer og tjenester som du har brukt i virksomheten din, kan du trekke fra merverdiavgiften du skal betale inn til skattemyndighetene.

Hva kan advokatene i Codex hjelpe deg med?

Vi anbefaler alle som driver næringsvirksomhet å søke profesjonell juridisk bistand for å sikre at skatt og avgift håndteres på riktig måte. Skatteadvokatene i Codex har bred erfaring med skatt og merverdiavgift, og vi bistår deg gjerne enten det gjelder svar på enkeltspørsmål eller en fullstendig gjennomgang av din bedrifts håndtering av skatte- og avgiftsspørsmål.

Vi kan blant annet hjelpe deg med følgende vedrørende merverdiavgift:

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.