Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Korreksjon av merverdiavgift

Oppdager du at merverdiavgift er håndtert feil, ved at det er beregnet for mye eller for lite merverdiavgift, eller at det er fradragsført for mye- eller for lite inngående merverdiavgift – da skal du korrigere mva-meldingene.

Begreper merverdiavgift

Når vi snakker om rapportering av merverdiavgift, bruker vi gjerne begrepene utgående- og inngående merverdiavgift. Den utgående merverdiavgiften er den som du har beregnet og oppkrevet i fakturaene du sender til kundene dine. Den inngående merverdiavgiften er den som blir beregnet av leverandørene, og som fremgår i fakturaene du mottar fra disse.

 

Periodisering av merverdiavgift 

Merverdiavgift skal som hovedregel rapporteres annenhver måned. Det er fakturadatoen for utgående- og inngående fakturaer som avgjør hvilken termin merverdiavgiftsbeløpet skal rapporteres i. En faktura som er datert 19. august, skal således rapporteres i mva-meldingen for 4. termin.

 

Korreksjon av tidligere leverte mva-meldinger

Dersom en faktura ved en feil ikke har blitt rapportert over mva-meldingen i korrekt termin, må det sendes en tilleggsmelding for den terminen fakturaen knytter seg til (ref. ovenfor om faktura dato). Tilleggsmeldinger er praktiske å bruke når det mangler en faktura, enten inngående eller utgående.

Dersom det er rapportert for mye eller for lite merverdiavgift i mva-meldingen, eksempelvis fordi bare deler av mva-beløpet var fradragsberettiget, eller at det er rapportert mva. med feil sats, så kan det være hensiktsmessig med en korrigert melding. Denne erstatter hele den innsendte mva-meldingen, men med korrekte tall. En korrigert melding må derfor inneholde et fullstendig avgiftsoppgjør for terminen og ikke bare den posten som var feil. Dette i motsetning til tilleggsmeldingen som bare korrigerer tallet som rapporteres over tilleggsmeldingen.

Korreksjon av mva-meldinger kan gjøres inntil 3 år etter fristen for levering av den opprinnelige mva-meldingen.

 

Konsekvenser av å rapportere feil

Rapporteres det for lite utgående merverdiavgift i mva-meldingen, risikerer du tilleggsskatt på opptil 60 %. Dette gjelder også om du har fradragsført for mye inngående merverdiavgift i mva-meldingen.

 

Usikker på om du har rapportert merverdiavgift korrekt?

Snakke med oss i Codex Advokat for å sette opp en avtale om å gjennomgå avgiftshåndteringen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.