Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kjøp og salg av virksomhet eller aksjeselskap

Ved kjøp og salg av aksjeselskap bør det foretas en gjennomgang av virksomheten eller aksjeselskapet, også kalt due diligence. Men hvordan unngår du at tvister oppstår?

Kjøp og salg av aksjeselskap – Dette får du vite:

Dokumentasjon av virksomhet og aksjeselskap

For å legge til rette for slik gjennomgang kan det være fornuftig å samle de aktuelle dokumentene som gjelder virksomheten eller aksjeselskapet slik at den andre parten kan sette seg inn i informasjonen om virksomheten og selskapet.

Dette medfører at kjøper har mer kunnskap om hva som kjøpes og bidrar til å redusere spørsmål og tvister i ettertid, noe som er i både selger og kjøpers interesse.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg ved kjøp eller salg av aksjeselskap, slik at sjansen for tvister minker.

 

Due diligence ved kjøp og salg av aksjeselskap

Dokumentasjonen presenteres gjerne gjennom en opplisting av aktuelle dokumenter i henhold til en egen mal. Den andre parten vil deretter foreta en gjennomgang (due diligence) av dokumentasjonen og virksomheten, enten i forkant av kjøp / salg eller i etterhånd for å avklare eventuelle forbehold, – typisk at budet inneholder forbehold om gjennomføring av teknisk, økonomisk og/eller juridisk gjennomgang (due diligence) med tilfredsstillende resultat.

Her skal man imidlertid være oppmerksom på at opplysninger som var fremlagt forut for budet ikke nødvendigvis er omfattet av de forhold som det er tatt forbehold om å gjennomgå, med mindre dette kommer til uttrykk i selve forbeholdet.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom gjennomføringen av due diligence prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

 

Kjøp av aksjeselskap – Kartlegging av forhold

For kjøper er en gjennomgang viktig for å skape trygghet om den investering som skal gjøres og det er derfor viktig å kartlegge forhold som kan medføre kostnader fremover, særlig i nær fremtid.

For eksempel er det av betydning å kartlegge risiko for uventede kostnader i virksomheten, eventuelle pensjonsforpliktelser og andre forpliktelser knyttet til driften av virksomheten.

 

Tilpasninger og uavklarte spørsmål

På bakgrunn av gjennomgangen kan partene ta opp og diskutere enkeltspørsmål.

Uavklarte spørsmål bør finne sin løsning i forhold til hvilken av partene som skal ta risikoen for dette og bestemmelser om dette tas med i kjøpekontrakten.

Man tar gjerne utgangspunkt i en kjøp – / salgskontrakt som er i tråd med markedspraksis, før man foretar de tilpasninger som er nødvendig i forhold til den enkelte virksomhet eller selskap, og forhold som kommer opp under gjennomgangen.

Codex Advokat har gjennom sin erfaring ervervet betydelig kunnskap om markedspraksis og har kontraktsmaler som kan danne utgangspunkt for nødvendige og/eller ønskede tilpasninger i forhold til den konkrete transaksjon.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg både gjennom forutgående rådgivning og utforming av kontrakter.

 

[Gratis e-guide] 3 fallgruver ved kjøp og salg av virksomhet

Uoppmerksomhet knyttet til disse forholdene kan medføre forsinkelser, økonomiske tap og ikke minst tvister.
Hva gjør Codex Advokat for deg?

Codex Advokat Oslo AS har advokater med lang erfaring som bistår deg på alle trinn av en slik prosess, på kjøper- eller selgersiden. Du får også bistand med å gjennomføre oppgjør og overførsel mellom parter som selv har stått for salget.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Thomas Hem. Foto

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.