Due diligence /selskapsgjennomgang

Ved kjøp og salg av virksomhet, er det viktig at virksomheten som overdras svarer til partenes forventninger. For å få dekkende oversikt over virksomhetens faktiske, rettslige og økonomiske forhold er det viktig at due diligence gjennomføres. Dette både for å avgjøre hvorvidt et salg skal gjennomføres, og på hvilke vilkår et salg skal skje.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater