Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Deling av familieselskap

En dame tar en mann i hånden

Aksjeselskaper som er eid av familiemedlemmer, omtales gjerne som familiebedrift eller familieselskap. Dersom selskapet skal selges, så er det hensiktsmessig å organisere salget slik at ikke hele gevinsten kommer til beskatning det året salget finner sted. I en omorganisering vil gjøre det enklere for familiemedlemmene selv å bestemme når gevinsten skal komme til beskatning – som utbytte. I denne artikkelen får du vite hvordan det er hensiktsmessig å organisere et salg av aksjeselskap, og eventuelt dele dette mellom aksjonærene/familiemedlemmene.

Deling av familiebedrift – Dette får du vite:

Holdingstruktur 

For å unngå at hele gevinsten ved salget kommer til beskatning det året selskapet selges, så oppretter vi et holdingselskap som eier familiebedriften. Fordelen med et holdingselskap er at pengene som ligger i holdingselskapet ikke kommer til beskatning før de tas ut av de personlige aksjonærene. Holdingselskapet fungerer således som en sparekonto.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til fisjon og deling av familiebedrift.

 

Aksjonærene eier da holdingselskapet, som igjen eier familiebedriften. For å skattefritt etablere denne strukturen, gjennomføres det en såkalt konsernfusjon. Det sistnevnte er en relativt teknisk operasjon som vi ikke går nærmere inn på her, men den er nødvendig for at ikke hele gevinsten ved salget i familiebedriften umiddelbart skal komme til beskatning.

Strukturen før og etter konsernfusjonen vil da bli seende slik ut:

 

 

Ved salg av familiebedrift vil oppgjøret tilfalle Holdingselskapet. Gevinsten etter salget kan da tas ut som utbytte av de personlige aksjonærene.

 

Fisjon av holdingselskapet

I illustrasjonen ovenfor så eier aksjonærene et felles holdingselskap. Ettersom formålet med holdingselskapet er å bruke dette som en sparekonto, og ta ut penger ved behov, så er det upraktisk å eie dette felles. Dette fordi det er styret i holdingselskapet som foreslår ovenfor generalforsamlingen hva som skal utbetales i utbytte.

Behovene for utbytte kan være forskjellig blant aksjonærene – noen kan ønske mer enn andre, og det er da upraktisk at ikke hver enkelt aksjonær bestemmer over hvert sitt holdingselskap, og størrelsen på sine utbytter.

Løsningen er å dele holdingselskapet på hver aksjonær ved å gjennomføre en fisjon.

Fisjonen bidrar til at alle rettighetene og forpliktelsene i holdingselskapet blir fordelt forholdsmessig på alle aksjonærene og lagt i et nytt selskap eiet av den enkelte aksjonæren. I illustrasjonen nedenfor eier aksjonærene fortsatt det gamle holdingselskapet. Dette kan imidlertid oppløses dersom det ikke er noen grunn til å la det eksistere.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å gjennomføre deling av holdingselskapet ved fisjon.

 

Dokumentasjon

Det er viktig at det utarbeides dokumentasjon for transaksjonene – både med tanke på plikter iht. aksjeloven men også med tanke på skattemessige forhold.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i hele prosessen med utarbeidelse av dokumentasjon for transaksjonene.

 

Hva gjør vi for deg?

• Vi tar en vurdering av de skattemessige forholdene.
• Du får bistand med å gjennomføre deling ved fisjon.
• Du får bistand med utarbeidelse av dokumentasjon.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Thomas

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.